Från vänster: Elanor Holm, Frida Andersson handledaren Björn Ekelund, Universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stadsomvandling i Istanbul

Publicerad: 13 april 2015

Nio veckor har arkitekturstudenterna Elanor Holm och Frida Andersson tillbringat i Istanbul för sitt examensarbete. I Istanbul pågår en snabb och ur svenskt perspektiv ganska brutal stadsomvandling där både historiska, kulturella och mänskliga intressen kommer i kläm.

Med hjälp av intervjuer och enkäter har Elanor och Frida gjort en fallstudie där man undersökt och analyserat hur arbetet i en specifik, och mycket diversifierad stadsdel - området Fener Balat, bedrivs i förhållande till ekonomiska, kulturella och sociala aspekter.  Många fattiga människor tvingas ut till förorter och de kåkstäder som växer upp i stadens periferi. Detta fenomen, och andra konsekvenser av stora stadsomvandlingsprojekt, har resulterat i en stark kritik från stadsplanerare, forskare och aktivister.

–  Att involvera medborgarna i stadsplaneringsprocessen finns inte riktigt på agendan, ekonomiska drivkrafter dominerar i Istanbul, säger Frida Andesson.

LTU-Istanbul.jpg

Examensarbetet belyser bland annat de strukturella förutsättningarna för att på ett bättre sätt involvera medborgarna i den omvandling som deras stadsdelar står inför och förklarar de krafter som påverkar den nuvarande planeringsstrategin och vilka konsekvenser denna strategi har på både människor och utrymme. En mer inkluderade process skulle kunna rädda stora kulturella och historiska värden.

–  Det finns exempel på områden där medborgarna har fått ett inflytande, men då har det uppstått av egen kraft och motstånd mot planerade rivningar och nybyggnationer, säger Elanor Holm.

En hel del gatukravaller har skakat Istanbul de senaste åren på grund av denna stadsomvandling. Examensarbetet Mapping Istanbul - A study of the structural and spatial preconditions for an inclusive participatory planning processes in Istanbul kommer att publiceras inom kort.

Björn Ekelund

Ekelund, Björn - Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F134 - Luleå»

Taggar