Hoppa till innehållet

Studentförslag för nya Kiruna

Publicerad: 20 mars 2017

En grupp studenter från civilingenjörsprogrammet inom arkitektur vid Luleå tekniska universitet har tagit fram förbättringsförslag för det nya Kiruna. Man har utgått från den befintliga och nu fastslagna planen som är framtagen av Kiruna kommun i samarbete med en arkitektbyrå.

– Vi har flyttat kyrkan från begravningsplatsen till en mer centralt belägen kulle. Kyrkans placering kopplar till dess ursprungliga plats med en god överblick över staden. Med en konstgjord kulle med fjällbjörk kommer den att fungera som ett viktigt landmärke i den nya staden och synas från den nya dragningen av E10:an. Från kyrkan får man dessutom en fin utsikt över staden och omgivande landskap istället för över en gravplats, säger Anton Magnusson, student.

Arbetet presenterades i form av fyra posters där studenterna analyserat stadens historiska utveckling ur arkitektoniskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv. Sedan har man studerat den befintliga planen, och därefter arbetat fram förbättringar där man funnit brister.

– Vi har gett staden en lite mer organisk struktur genom att låta huvudgator och bebyggelse följa landskapets karaktär, säger Robin Montezo, student.

Arbetet med stadsflytten i Kiruna är redan igång. Under 2017 börjar de tio centrumkvarteren byggas, vissa kvarter under barmarksperioden 2017, andra under sommaren 2018.

Förbättringsförslagen för Kiruna har tagits fram inom kursen Urban morfologi under ledning av Jennie Sjöholm, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Jennie Sjöholm

Sjöholm, Jennie - Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491849

Taggar