Hoppa till innehållet
LTU i Skellefteå

Luleå tekniska universitet i Skellefteå

Telefon
0910 - 58 53 00
Besöks- och godsadress 
Forskargatan 1, 931 77 Skellefteå

Postadress
Luleå tekniska universitet, 931 87 Skellefteå

Foto: Epiroc
Universitetet får viktig roll i stort EU-projekt om hållbar gruvdrift

Luleå tekniska universitet är det enda svenska lärosätet som deltar i ett nytt stort projekt om koldioxidneutral autonom gruvbrytning. I EU-finansierade NEXGEN SIMS ska teknik, metoder och processer för en mer hållbar gruvverksamhet tas fram.

Campus Skellefteå
Skellefteåforskare prisas

Sex forskare verksamma vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå tilldelas medel av stiftelsen Rönnbäret.

Foto: Pixabay
Elflyg i norr kan snart bli verklighet

Elektrifierat flyg som knyter samman städer i norra Sverige, Finland och Norge kan bli realitet inom en snar framtid. Än saknas vissa komponenter men de tekniska förutsättningarna finns redan i dag visar forskning från Luleå tekniska universitet.

Cybersäkerhet
Forskningssatsning på cybersäkerhet

I takt med att samhället blir alltmer digitaliserat, ökar också hoten mot de it-system vi bygger upp. För att kunna bidra med ytterligare kompetens och fler lösningar på de här samhällsutmaningarna, satsar Luleå tekniska universitet på mer forskning inom området cybersäkerhet.

Campus i Skellefteå.
Digitaliseringsprojekt skapar unik energilösning

Vinnova har beviljat projektet ”Digital stadsutveckling - campus Skellefteå” där Luleå tekniska universitet samverkar med ABB, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun. I projektet kommer man att bygga ett energy management-system för att ta sig an utmaningen att i tid och rum flytta effektbehov på en geografisk plats och på så vis nyttja infrastrukturen effektivare och mera resurssnålt.

Akademisk högtid 2022

Under Akademisk högtid vid Luleå tekniska universitetet promoverades doktorander och hedersdoktorer, professorer installerades och adjungerade professorer tilldelades diplom. Det firades under lördagen med ceremoni och efterföljande bankett.