Hoppa till innehållet

Upphandling - Upphandlarprofil

Luleå tekniska universitetet upphandlar för cirka 300 miljoner per år, där merparten är tjänsteupphandlingar.

För mer allmän information om offentlig upphandling och vägledning inom området, se Upphandlingsmyndighetens hemsida.

I vissa fall deltar universitetet i upphandlingar med andra myndigheter eller med Statens inköpscentral (Kammarkollegiet).

Vissa aspekter är lika i alla upphandlingar; ska-kraven måste uppfyllas, anbud måste lämnas in i tid, frågor ska ställas i rätt forum och anbud ska lämnas elektroniskt (ej via e-post). Utöver det ställs det specifika krav för varje upphandling.

Observera att vi inte tar emot anbud via e-post vid annonserade upphandlingar, detta gäller oberoende anledning.