Upphandling - Upphandlarprofil

Här hittar du personer som arbetar inom upphandlingsfunktionen och våra utannonserade upphandlingar. LTU upphandlar för cirka 300 miljoner per år, där merparten är tjänsteupphandlingar.

För mer allmän information om offentlig upphandling och vägledning inom området, se Upphandlingsmyndighetens hemsida.

I vissa fall deltar LTU i upphandlingar med andra myndigheter eller med Statens inköpscentral (Kammarkollegiet).

Vissa aspekter är lika i alla upphandlingar; ska-kraven måste uppfyllas, anbud måste lämnas in i tid, frågor ska ställas i rätt forum och anbud ska lämnas elektroniskt (ej via e-post). Utöver det ställs det specifika krav för varje upphandling.

Observera att vi inte tar emot anbud via e-post vid annonserade upphandlingar, detta gäller oberoende anledning.

Susanne Liminga

Liminga, Susanne - Upphandlingschef

Organisation: Universitetskansliet, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492098
Rum: B260 - Luleå»
Ulrika Lundberg

Lundberg, Ulrika - Upphandlare

Organisation: Universitetskansliet, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493962
Rum: B260 - Luleå»

Blom, Jenny - Chef Universitetskansli

Organisation: Universitetskansliet, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492937
Rum: B228 - Luleå»