Hoppa till innehållet

Premiär för testmiljö för framtidens mobilnät

Publicerad: 24 juni 2019

Luleå tekniska universitet öppnar nu officiellt en av Sveriges första testmiljöer för femte generationens mobiltelefoninätverk, 5G.
– Infrastrukturen är avgörande för all teknikutveckling inom sjukvård, lärande, gruva och annan industri, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Syftet med 5G-installationen på Luleå tekniska universitet är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö där företag, studenter och organisationer kan testa nya idéer, tillämpningar och användningsfall. Målet är att skynda på utvecklingen och bygga framtidens digitala lösningar. Universitetet har gjort stora satsningar inom forskning relaterad till datacenter, maskininlärning och artificiell intelligens, och 5G-teknologin är en förutsättning för att kunna driva de satsningarna framåt, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

– Vi kan inte vara duktiga inom de områdena om vi inte ligger i framkant inom den digitala teknologin, och 5G är framtiden. Installationen är också ett viktigt bidrag till universitetets arbete att genom samverkan etablera norra Sverige som en attraktiv testregion, säger hon.

Öppen testmiljö till nytta för samhället

5G innebär bland annat förbättringar för högre datahastigheter, kortare fördröjningar och högre tillförlitlighet. I ett första skede förväntas tekniken främst tillfredsställa industrins behov, men på sikt kommer den också möjliggöra att enskilda konsumenter får snabbare uppkoppling.

– Vi är glada över att nu kunna erbjuda en öppen miljö där olika aktörer kan testa och skapa innovationer som kommer till nytta för slutanvändarna, säger Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.

Mats Lundbäck, chef för Telia Innovation som är en av samarbetsparterna i projektet Wireless Innovation Arena, menar att 5G skapar förutsättningar för företag att vidareutveckla sina tjänster och produkter, men också förbättrar täckningen i glesbygd.

– Luleå tekniska universitet har varit tydliga med att de vill ligga i framkant och vara banbrytande. 5G har möjligheten att minska de hinder som ibland finns med stora avstånd i den arktiska regionen, säger Mats Lundbäck.

I media

Taggar