Hoppa till innehållet
SUN förstasida

SUN – Naturresurser för hållbar samhällsomvandling

Norra Sverige har förutsättningar att visa vägen för en framgångsrik omställning av basindustrin som inte bara gynnar Sverige utan även övriga världen.

Luleå tekniska universitets satsning SUN, Naturresurser för hållbar samhällsomvandling, tar fasta på de tillgångar i form av malm, skog och vatten, som är av central betydelse för att förverkliga den samhällsomvandling som behövs för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Vi vet att det är just här, i norra Sverige som den tekniska utvecklingen och omställningen av våra nationella basindustrier, kan bli en föregångare för hur man når FN:s globala hållbarhetsmål. Sveriges viktiga basnäringar malm, trä och vattenkraft som finns i norra Sverige, är en förutsättning för att lyckas med klimatomställningen.

SUN - grön omställning
Naturresurser för hållbar samhällsomvandling

I norra Sverige finns malm, skog och vatten. Naturresurser som behövs för en industriell omställning. Men här ställs också intressekonflikterna kopplade till naturresursutvinning på sin spets.

Urfolksskyddet starkare i Kanada än Sverige

Sverige har saker att lära av Kanada. Det menar forskare i rättsvetenskap och statsvetenskap som har analyserat fem fall i de två länderna där urfolkens intressen hamnar i konflikt med gruvnäringens.

Karin Beland Lindahl och Yousef Ghorbani
Forskarskola

SUNs forskarskola syftar till att skapa en kreativ tvärvetenskaplig miljö där doktorander från flera discipliner bedriver forskning på temat Naturresurser för en hållbar samhällsomvandling med fokus på malm, trä och vatten.

Aktuellt