Hoppa till innehållet
SUN

Om SUN – Naturresurser för en hållbar samhällsomvandling

Sveriges viktiga basnäringar malm, trä och vatten som finns i norra Sverige, är en förutsättning för att lyckas med klimatomställningen. SUN, naturresurser för hållbar samhällsomvandling, tar fasta på dessa tillgångar och visar att norra Sverige har kapaciteten att leda vägen för en framgångsrik omställning av basindustrin som inte bara gynnar Sverige utan även övriga världen.

FN:s globala hållbarhetsmål utgör en ambitiös agenda för hållbar utveckling; de ställer krav på en radikal samhällsomvandling där fokus ligger på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. De globala målen förutsätter också i hög grad en teknologisk utveckling med fokus på, bland annat, elektrifiering baserad på fossilfria energislag, effektiv energilagring, resurs- och energieffektivare produktionsprocesser, nyttjande av restprodukter, samt en substitution till förnybara material och naturresurser. Framtidsområdet SUN vill visa att Sveriges, och länets, tillgångar på naturresurser i form av malm, skog och vatten är av central betydelse för att förverkliga en sådan samhällsomvandling.

Till exempel så behöver vi utvinna mer metaller för att klara av omställningen. Det handlar om metaller som tellur, nickel, kobolt och litium till solceller, elbilar och batteritillverkning och neodym som behövs för att bland annat tillverka kraftfulla magneter till generatorer i våra vindkraftverk. Alla dessa värdefulla energikritiska metaller som vi behöver för att nå klimatmålen går att utvinna i Sverige i dag med stor hänsyn till miljön, men sådan utvinning bygger också på att det finns en social acceptans.

SUN vill ge Sverige möjligheten att utveckla ny teknologi som stärker svensk industri, minskar miljöpåverkan och hanterar de sociala effekter som följer. Att identifiera och kunna lösa målkonflikter är en stor och viktig fråga i basindustrins klimatomställning. De olika dimensionerna av hållbarhet – samt de globala hållbarhetsmålen – kan vara svåra att nå samtidigt (i varje fall på kort sikt). För ett effektivt nyttjande av våra naturresurser behövs samsyn och enhetlig tolkning mellan politik, myndigheter, samhälle, näringsliv, akademi och konsumenter om begreppet hållbarhet. SUN har ett stort antal samverkansplattformar, infrastruktur och nätverk etablerade och bäddar för de multidisciplinära och holistiska angreppssätt som krävs för forskningen inom området.

SUNs forskning på Luleå tekniska universitet kan bidra till att svensk naturresursbaserad basindustri kan ställa om mot FN:s hållbarhetsmål samtidigt som den ökar sin lönsamhet och tar hänsyn till människor och miljö. Det vi åstadkommer med vår forskning kommer att efterfrågas internationellt och kunna tillämpas av andra länder.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontakt

Tobias Bauer

Tobias Bauer, Biträdande professor

Telefon: 0920-492150
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Patrik Söderholm

Patrik Söderholm, Professor

Telefon: 0920-492078
Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle