Hoppa till innehållet
Creaternity toppbild

Creaternity – hållbar materialanvändning i en uppkopplad och cirkulär ekonomi

Omställningen till en hållbar industri ger möjligheter att tänka nytt och på så sätt utveckla hela samhället. Senaste tekniken inom artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik gör att vi kan koppla upp och ihop människor, produkter och processer.

Forskningen inom området utnyttjar digitaliseringen för att uppnå ett cirkulärt användande av material samt ett effektivt energianvändande och på så sätt ett koldioxid- och resursneutralt samhälle. Genom att samla forskare från ett stort antal ämnen tar vi ett helhetsgrepp om industrins och samhällets hållbarhetsutmaningar vilket leder till nya innovationer. Vi studerar tekniken som behövs för att följa ett material genom det cirkulära flödet, och hur människan påverkas.
Creaternity utnyttjar vi digitaliseringens möjligheter för att uppnå ett cirkulärt användande av material.

Johan Frishammar och Vinit Parida
Luleå tekniska universitet i nationell satsning för cirkulär ekonomi

CIRCLA är ett nationellt, branschöverskridande nätverk bestående av över 50 aktörer från universitet, näringsliv och offentlig sektor som arbetar för att öka transparensen i hur produkter tillverkas och återanvänds. En av deltagarna i nätverket är forskningsämnet innovation och entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet.

Hållbarhet i fokus när forskarskolan drog igång på allvar

För snart ett år sedan invigdes ett av Luleå tekniska universitets nya framtidsområden, Creaternity. Inom Creaternity ryms ett 100-tal forskare från 25 olika forskningsämnen med det gemensamma målet att nyttja digitaliseringen för att uppnå ett cirkulärt användande av material, effektivt energianvändande och, genom det, ett koldioxid- och resursneutralt samhälle. Nu har Creaternitys forskarskola haft sin digitala kick-off och forskningsprojekten är officiellt igång.

Foto: Petra Älvstrand
Utforskar vattenbaserade smörjmedel för elfordon

Energimyndigheten har beviljat CEVT (China Euro Vehicle Technology) 6,2 miljoner för att leda ett gemensamt projekt tillsammans med SKF och Luleå tekniska universitet. Syftet är att utforska hur vattenbaserade smörjmedel kan förbättra den redan höga effektiviteten hos elfordon.

Universitetet och Polarbröd samarbetar för en hållbar framtid

För ett år sedan brann Polarbröds bageri i Älvsbyn ned. Sedan dess satsar företaget intensivt på att bygga upp en helt ny anläggning, anpassad till moderna krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sedan våren 2021 samarbetar nu företaget med forskare från Luleå tekniska universitet.

Creaternity toppbild
Ny forskarskola inom Luleå tekniska universitets satsning Creaternity

Luleå tekniska universitets satsning Creaternity med 100-talet forskare i 25 olika forskningsämnen startar en ny forskarskola.

Lappat och lagat – det nya high tech

Slit och släng-eran är förbi. Det som ökar konkurrenskraften hos framtidens industri är att lyckas designa en produkt, till exempel en bil som kan återvinnas, uppgraderas och återanvändas gång på gång.