Hoppa till innehållet
Creaternity toppbild

Creaternity – hållbar materialanvändning i en uppkopplad och cirkulär ekonomi

Omställningen till en hållbar industri ger möjligheter att tänka nytt och på så sätt utveckla hela samhället. Senaste tekniken inom artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik gör att vi kan koppla upp och ihop människor, produkter och processer.

Forskningen inom området utnyttjar digitaliseringen för att uppnå ett cirkulärt användande av material samt ett effektivt energianvändande och på så sätt ett koldioxid- och resursneutralt samhälle. Genom att samla forskare från ett stort antal ämnen tar vi ett helhetsgrepp om industrins och samhällets hållbarhetsutmaningar vilket leder till nya innovationer. Vi studerar tekniken som behövs för att följa ett material genom det cirkulära flödet, och hur människan påverkas.
Creaternity utnyttjar vi digitaliseringens möjligheter för att uppnå ett cirkulärt användande av material.

SUN - grön omställning
”Det handlar om att designa produkter som håller för evigt”

Slit och släng-eran är förbi, redan när produkten tas fram. På Luleå tekniska universitet fokuserar vi nu inom en av våra framtidssatsningar särskilt på hur vi kan gå mot en mer cirkulär ekonomi, samtidigt som vi utnyttjar digitaliseringens fördelar, två viktiga pusselbitar för att lyckas med den gröna omställningen.

Elliptisk ekonomi – ännu mer hållbar än cirkulär

Att få till ett mer cirkulärt användande av material är en viktig pusselbit för att lyckas med den gröna omställningen. Nu går Roland Larsson, professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet, ett steg längre. – Vi måste sträva efter en elliptisk ekonomi som är ännu mer hållbar än den cirkulära, eftersom produkterna användningsfas då blir längre, säger han.

Thomas Zobel
Cirkulär ekonomi är ofta bättre för miljön – men inte alltid

Forskare vid Luleå tekniska universitet och Chalmers tekniska högskola har tagit fram en ny metod, Business Model LCA (BM-LCA), som hjälper företag att beräkna hur klimatavtryck och övrig miljöpåverkan från verksamheten förändras vid en övergång från en traditionell till en cirkulär affärsmodell. I projektet har de framför allt tittat på marknaden för högkvalitativa friluftskläder och för dem innebär detta att hyra ut sina kläder i stället för att sälja dem.

Johan Frishammar och Vinit Parida
Luleå tekniska universitet i nationell satsning för cirkulär ekonomi

CIRCLA är ett nationellt, branschöverskridande nätverk bestående av över 50 aktörer från universitet, näringsliv och offentlig sektor som arbetar för att öka transparensen i hur produkter tillverkas och återanvänds. En av deltagarna i nätverket är forskningsämnet innovation och entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet.

Foto: Petra Älvstrand
Utforskar vattenbaserade smörjmedel för elfordon

Energimyndigheten har beviljat CEVT (China Euro Vehicle Technology) 6,2 miljoner för att leda ett gemensamt projekt tillsammans med SKF och Luleå tekniska universitet. Syftet är att utforska hur vattenbaserade smörjmedel kan förbättra den redan höga effektiviteten hos elfordon.

Universitetet och Polarbröd samarbetar för en hållbar framtid

För ett år sedan brann Polarbröds bageri i Älvsbyn ned. Sedan dess satsar företaget intensivt på att bygga upp en helt ny anläggning, anpassad till moderna krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sedan våren 2021 samarbetar nu företaget med forskare från Luleå tekniska universitet.

Foto: Tomas Bergman
Lappat och lagat – det nya high tech

Slit och släng-eran är förbi. Det som ökar konkurrenskraften hos framtidens industri är att lyckas designa en produkt, till exempel en bil som kan återvinnas, uppgraderas och återanvändas gång på gång.

Aktuellt