Hoppa till innehållet
Creaternity toppbild
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Creaternity – hållbar materialanvändning i en uppkopplad och cirkulär ekonomi

Omställningen till en hållbar industri ger möjligheter att tänka nytt och på så sätt utveckla hela samhället. Senaste tekniken inom artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik gör att vi kan koppla upp och ihop människor, produkter och processer.

Forskningen inom området utnyttjar digitaliseringen för att uppnå ett cirkulärt användande av material samt ett effektivt energianvändande och på så sätt ett koldioxid- och resursneutralt samhälle. Genom att samla forskare från ett stort antal ämnen tar vi ett helhetsgrepp om industrins och samhällets hållbarhetsutmaningar vilket leder till nya innovationer. Vi studerar tekniken som behövs för att följa ett material genom det cirkulära flödet, och hur människan påverkas.
Creaternity utnyttjar vi digitaliseringens möjligheter för att uppnå ett cirkulärt användande av material.

 

Vetenskapliga ledare

Karl Andersson

Karl Andersson, Professor, Verksamhetsledare

Telefon: 0910-585364
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, CDT, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Roland Larsson

Roland Larsson, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491325
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik