Hoppa till innehållet
Creaternity toppbild

Creaternity – hållbar materialanvändning i en uppkopplad och cirkulär ekonomi

Omställningen till en hållbar industri ger möjligheter att tänka nytt och på så sätt utveckla hela samhället. Den senaste tekniken gör att vi kan koppla upp och ihop människor, produkter och processer.

Forskningen inom området utnyttjar digitaliseringen för att uppnå ett cirkulärt användande av material samt ett effektivt energianvändande och på så sätt ett koldioxid- och resursneutralt samhälle. Genom att samla forskare från ett stort antal ämnen tar vi ett helhetsgrepp om industrins och samhällets hållbarhetsutmaningar vilket leder till nya innovationer. Vi studerar tekniken som behövs för att följa ett material genom det cirkulära flödet, och hur människan påverkas.
Creaternity utnyttjar vi digitaliseringens möjligheter för att uppnå ett cirkulärt användande av material.

Reddy från Creaternity-film
Film: Creaternity – cirkularitet med fokus på digitalisering

Creaternity vid Luleå tekniska universitet är en stor strategisk kraftsamling för cirkularitet med fokus på digitalisering. När vi jobbar ihop, uppstår nya innovationer. Det är ett måste för att vi ska nå de globala klimatmålen.

Creaternity-projekt inom cirkularitet
Fokus på cirkularitet i nya projekt

Två olika Creaternity-projekt som handlar om cirkulär ekonomi beviljades forskningsstöd vid Familjen Kamprads Stiftelses senaste utlysning. De är inom två högaktuella områden: informationssäkerhet i den cirkulära ekonomin och cirkulära affärsmodeller.

Foto: Pixabay
58 miljoner till nya projekt inom grön omställning

Luleå tekniska universitet har beviljats 58 miljoner kronor av Tillväxtverket och andra finansiärer till två större projekt inom grön omställning, nämligen Green Transition North – smarta energisystem och Green Transition North – cirkulär ekonomi. Projekten sker i nära samarbete med industrin inom den gröna omställningen samt vad som är centralt, med små och medelstora företag i norra Sverige

SUN - grön omställning
”Det handlar om att designa produkter som håller för evigt”

Slit och släng-eran är förbi, redan när produkten tas fram. På Luleå tekniska universitet fokuserar vi nu inom en av våra framtidssatsningar särskilt på hur vi kan gå mot en mer cirkulär ekonomi, samtidigt som vi utnyttjar digitaliseringens fördelar, två viktiga pusselbitar för att lyckas med den gröna omställningen.

Paul Gruber SVT-inslag
I media: Så ska kärnkraften bli billigare

I ett inslag i SVT lyfts Luleå tekniska universitets forskning om möjligheterna att ta fram en liten kärnkraftsreaktor som kyls med flytande bly i stället för vatten. Lyssna till vad bland annat doktoranden Paul Gruber berättar om projektet Sunrise i länken nedan.

Aktuellt