Hoppa till innehållet
Foto: Petra Älvstrand

Prestationsteknologi- och analys

Målet är att förbättra aktivas träning och prestation genom att med modern teknologi analysera tränings- och tävlingssituationer. Att utveckla och förbättra utrustning och material är också en del av området.
Kontaktpersoner för respektive området finns längre ner på sidan.

Sensoriserade idrottsutövare

Det är små marginaler inom elitidrotten och en liten förbättring av till exempel åkteknik kan ge stort utslag på placeringen i en tävling på yttersta världsnivån. Inom skidåkning vill man kunna avgöra vilken åkstil, eller växel, som är minst energikrävande för en viss person. Åkstilen beror även på yttre förhållanden som terräng och skidföre. Det är därför av stor vikt att kunna mäta rörelsen samtidigt som man mäter åkarens puls och energianvändning. På det sättet finner man sambanden mellan rörelse, prestation och tävlingsförhållanden. 

Visualisering av rörelsedata 

Med hjälp av visualisering i 3D kan publiken få en överblick av banan samt hur utövarna åker. Skidåkningen kan visualiseras under träning och tävling genom att visa var utövaren är, hur armar och ben rör sig samt visa andra kroppsvärden som puls, andning, blodbloodsocker med mera. Detta kan göras i realtid för aktiva följare och en allmän publik eller efter träningen/tävlingen för att visa detta både för utövaren själv och för andra intresserade. Vidare kan samma data visualiseras via glasögon med förhöjd verklighet för att skidåkaren ska få återkoppling på sin egen prestation i realtid. Med hjälp av detta data kan motionärer också träna och tävla virtuellt med andra skidåkare.

Kontaktpersoner, sensoriserade idrottsutövare:

Hans-Christer Holmberg

Hans-Christer Holmberg, Adjungerad professor

Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Kåre Synnes

Kåre Synnes, Professor, Excellent lärare

Telefon: 0920-491507
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Ulrik Röijezon

Ulrik Röijezon, Professor

Telefon: 0920-492987
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Marcus Liwicki

Marcus Liwicki, Professor tillika ämnesföreträdare, Vicerektor för tillämpad AI

Telefon: 0920-491006
Organisation: Maskininlärning, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik

Kontaktpersoner, visualisering av rörelsedata:

Peter Parnes

Peter Parnes, Professor

Telefon: 0920-491033
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Kåre Synnes

Kåre Synnes, Professor, Excellent lärare

Telefon: 0920-491507
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik