Hoppa till innehållet
Anmälan till Akademisk högtid

Akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet

Varmt välkommen till Akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet. Mot bakgrund av att Akademisk högtid 2020 flyttades till följd av restriktioner under pandemin hålls den i år vid två tillfällen.

Lördag 14 maj 2022

Promovering av doktorer som disputerat mellan 1 september 2019 och 20 juni 2021 och erhållit examensbevis. Akademiska priser delas ut. Inbjudan skickas ut i mars. Huvudhandledare får inbjudan när promovendi anmält sig. 

Lördag 12 november 2022

Promovering av nyblivna doktorer som disputerat mellan 1 september 2021 och 20 juni 2022 och erhållit examensbevis. Nya professorer installeras, nya adjungerade professorer mottar diplom, årets hedersdoktorer promoveras och akademiska priser delas ut. Inbjudan skickas ut i september. 

Ceremonin genomförs i Kulturens hus och följs av en bankett på STUK. 

Varmt välkommen!

Kontakt: akademiskhogtid@ltu.se

Nyheter - Akademisk högtid 2021