Hoppa till innehållet
Anmälan till Akademisk högtid

Akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet

Varmt välkommen till Akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet, lördag den 12 november 2022.

Vid den akademiska högtiden den 12 november 2022 installeras nya professorer, nya adjungerade professorer mottar diplom, årets hedersdoktorer promoveras och akademiska priser delas ut. Nyblivna doktorer som disputerat mellan 1 september 2021 och 20 juni 2022 promoveras. Inbjudan skickas ut i september.

Ceremonin genomförs i Kulturens hus och följs av en bankett på STUK. 

Varmt välkommen!

Kontakt: akademiskhogtid@ltu.se