Hoppa till innehållet

Geoteknik

Forskningen bedrivs inom flera områden inom Geoteknikområdet.

Centrala frågeställningar berör dammar och dammbyggnad i kort och långtidsperspektiv (vattenkrafts- och gruvdammar), miljögeoteknik (användning av restprodukter, muddring, hantering av muddermassor, deponiutformning, sedimentation och erosion), kallortsgeoteknik (tjäle, tjällyftning, tjällossning, permafrost och snömekanik), avancerad jordmekanik (mekaniska egenskaper hos sulfidjord, organisk jord och anrikningssand mm) samt väg- och bangeoteknik. Vi ger ett tjugotal kurser inom universitetets olika utbildningsprogram.

Forskargruppen för geoteknik har 10 medarbetare och 15 doktorander och har alltsedan starten bedrivit grundutbildning, forskarutbildning, forskning och utveckling inom ämnet geoteknik.

Geoteknisk provning

Soil-Mechanics-Lulea-University-of-Technology-10.jpg
_20150918_164456.JPG

Jan Laue

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
0920-491288
Geophysical Prospecting, Vol. 69, nr. 4, s. 821-841
Geomatics, Natural Hazards and Risk, Vol. 12, nr. 1, s. 1741-1777
Geomorphology, Vol. 381
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik