Geoteknik

Forskningen bedrivs inom flera områden inom Geoteknikområdet.

Centrala frågeställningar berör dammar och dammbyggnad i kort och långtidsperspektiv (vattenkrafts- och gruvdammar), miljögeoteknik (användning av restprodukter, muddring, hantering av muddermassor, deponiutformning, sedimentation och erosion), kallortsgeoteknik (tjäle, tjällyftning, tjällossning, permafrost och snömekanik), avancerad jordmekanik (mekaniska egenskaper hos sulfidjord, organisk jord och anrikningssand mm) samt väg- och bangeoteknik. Vi ger ett tjugotal kurser inom universitetets olika utbildningsprogram.

Forskargruppen för geoteknik har 10 medarbetare och 15 doktorander och har alltsedan starten bedrivit grundutbildning, forskarutbildning, forskning och utveckling inom ämnet geoteknik.

Geoteknisk provning

Experimentella undersökningar på jord- och bergmekanik.

Soil-Mechanics-Lulea-University-of-Technology-10.jpg
_20150918_164456.JPG

Jan Laue

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
0920-491288
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@75b474db
Alzeyadi. A, Al-Ansari. N, Al-Rawabdeh. A, Laue. J
Engineering, Vol. 11, nr. 8, s. 443-463
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@56deab4e
Meng. J, Huang. J, Lin. H, Laue. J, Li. K
International Journal for Numerical Methods in Engineering
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik