Geoteknik

Forskningen bedrivs inom flera områden inom Geoteknikområdet.

Centrala frågeställningar berör dammar och dammbyggnad i kort och långtidsperspektiv (vattenkrafts- och gruvdammar), miljögeoteknik (användning av restprodukter, muddring, hantering av muddermassor, deponiutformning, sedimentation och erosion), kallortsgeoteknik (tjäle, tjällyftning, tjällossning, permafrost och snömekanik), avancerad jordmekanik (mekaniska egenskaper hos sulfidjord, organisk jord och anrikningssand mm) samt väg- och bangeoteknik. Vi ger ett tjugotal kurser inom universitetets olika utbildningsprogram.

Forskargruppen för geoteknik har 10 medarbetare och 15 doktorander och har alltsedan starten bedrivit grundutbildning, forskarutbildning, forskning och utveckling inom ämnet geoteknik.

se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@7168a614
Abdullah. T, Ali. S, Al-Ansari. N, Knutsson. S
Groundwater for Sustainable Development, Vol. 10
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@33226e29
Al-Madhlom. Q, Nordell. B, Chabuk. A, Al-Ansari. N, Lindblom. J, Laue. J, et al.
Groundwater for Sustainable Development, Vol. 10
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@5f919c9
Homsi. R, Shiru. M, Shahid. S, Ismail. T, Harun. S, Al-Ansari. N, et al.
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, Vol. 14, nr. 1, s. 90-106
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik