Hoppa till innehållet

Stor satsning på vägteknik

Publicerad: 10 februari 2023

Trafikverket har beslutat att finansiera ett nytt kompetenscentrum i vägteknik med nästan en halv miljard kronor över tolv år, under perioden 2023 till och med 2034, med en årlig budget på upp till 40 miljoner kronor per år.

Kompetenscentret kommer att utgöras av fem centrala forskningsaktörer inom ämnesområdet, nämligen Lunds tekniska högsola, Chalmers, KTH, Luleå tekniska universitet och Statens- väg och transportforskningsinstitut.

– Detta blir betydelsefullt för den forskning som har med halka, snö, is, tjäle och tjällossningar att göra samt hur vägar ska underhållas i framtida klimat,, säger Charlotta Johansson, prefekt vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser samt professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet.

Pengarna kommer gå till nya forskningsprojekt och till att stärka specialistkompetensen samt nya utbildningar och doktorandsatsningar..

– Det är både roligt och viktigt att Trafikverket gör denna satsning. Branschen står inför många utmaningar och för att möta dessa krävs det mer kunskap och mer kompetens. Jag tror även att denna satsning kan bidra till en ökad attraktivitet för ämnet, säger Joacim Lundberg, centrumföreståndare och forskare i vägteknik vid Lunds tekniska högskola.

Jan Laue

Jan Laue, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Telefon: 0920-491288
E-post: jan.laue@ltu.se
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Johan Casselgren

Johan Casselgren, Biträdande professor

Telefon: 0920-491409
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik