Hoppa till innehållet

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära är ett klassiskt ingenjörsämne, som historiskt sett spelat en mycket stor roll för utvecklingen av industri och infrastruktur. Det är idag ett modernt vetenskapsområde, som i samspel med andra närliggande områden utgör förutsättningen för funktion och hållfasthet hos dagens och framtida avancerade konstruktionsmaterial och mekaniska komponenter.

Forskning inom ämnet hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet

Forskningen i hållfasthetslära är inriktad huvudsakligen mot områdena materialmodellering, olinjär dynamik och brottmekanik. Tillämpningarna kommer från industriell produktutveckling som omfattar såväl modellering och simulering av tillverkningsprocesser som analys av produkters funktion. Ett exempel är analys av termomekanisk formning av ultrahöghållfasta komponenter till fordonsindustrin. Här studeras bland annat materialets egenskaper vid härdning då materialet kyls från ca 900 grader Celsius till rumstemperatur på ca 10 sekunder. I ett annat sammanhang studeras materialegenskaperna hos material som utsätts för stora töjningshastigheter.

Forskningsarbetet omfattar i stor utsträckning utveckling av datorbaserade analysmetoder som implementeras i moderna finit elementprogram för olinjär analys. I vissa projekt utvecklas även inversa metoder som kombinerar experiment, numerisk analys och optimering. Forskningen spänner från materialegenskaper på mikronivå till system och komponenters funktion i industriella tillämpningar.

Kontakt

Professor Pär Jonsén, ämnesföreträdare hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

”Spännande praktikplats där man lär sig mycket”

Joel Östman och Ludvig Karlsson, som går sjunde klass på NLV Bergviken samt Nya läroverket, passade på att utföra sin praktik vid Luleå tekniska universitet. De fick pröva på en att arbeta i skid-och snölabbet och hållfasthetsläras lab.

Per Ståhle blev årets Odqvist-föreläsare

Den 15–16 juni var Luleå tekniska universitet värd för konferensen Svenska Mekanikdagar med 75 presentationer och drygt 100 deltagare. På konferensens första dag presenterades årets Odqvist-föreläsare, Per Ståhle.

Foto: Epiroc
34 miljoner till ny gruvforskning

Luleå tekniska universitet ska leda tolv nya forskningsprojekt som syftar till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska gruv- och metallutvinnande industrin.

AM
Additiv tillverkning

Additiv tillverkning eller 3D-printning har potentialen att fullständigt förändra villkoren för tillverkningsindustrin.