Hoppa till innehållet

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära är ett klassiskt ingenjörsämne, som historiskt sett spelat en mycket stor roll för utvecklingen av industri och infrastruktur. Det är idag ett modernt vetenskapsområde, som i samspel med andra närliggande områden utgör förutsättningen för funktion och hållfasthet hos dagens och framtida avancerade konstruktionsmaterial och mekaniska komponenter.

Forskning inom ämnet hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet

Forskningen i hållfasthetslära är inriktad huvudsakligen mot områdena materialmodellering, olinjär dynamik och brottmekanik. Tillämpningarna kommer från industriell produktutveckling som omfattar såväl modellering och simulering av tillverkningsprocesser som analys av produkters funktion. Ett exempel är analys av termomekanisk formning av ultrahöghållfasta komponenter till fordonsindustrin. Här studeras bland annat materialets egenskaper vid härdning då materialet kyls från ca 900 grader Celsius till rumstemperatur på ca 10 sekunder. I ett annat sammanhang studeras materialegenskaperna hos material som utsätts för stora töjningshastigheter.

Forskningsarbetet omfattar i stor utsträckning utveckling av datorbaserade analysmetoder som implementeras i moderna finit elementprogram för olinjär analys. I vissa projekt utvecklas även inversa metoder som kombinerar experiment, numerisk analys och optimering. Forskningen spänner från materialegenskaper på mikronivå till system och komponenters funktion i industriella tillämpningar.

Kontakt

Biträdande Professor Jörgen Kajberg, tillförordnad ämnesföreträdare hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Disputation i hållfasthetslära – Christer Stenström

Den 29:e september 2022 presenterade Christer Stenström sin doktorsavhandling i ämnet hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet Avhandlingen har titeln: “Modelling of fracture toughness using peridynamics: A Study of J-integral, essential work and homogenisation"

Avtackning – Professor Mats Oldenburg och Professor Hans-Åke Häggblad

Två av våra trogna medarbetare avslutar sina tjänster vid avdelningen för Hållfasthetslära.

Christer Stenström - Spikning av avhandling i Hållfasthetslära

Den 7:e september 2022 spikade Christer Stenström sin avhandling med titeln: Modelling of fracture toughness using peridynamics: A Study of J-integral, essential work and homogenisation

AM
Additiv tillverkning

Additiv tillverkning eller 3D-printning har potentialen att fullständigt förändra villkoren för tillverkningsindustrin.