Hoppa till innehållet
ljudteknik.jpg

Ljudteknik

Ljudteknik har både tekniska och konstnärliga utgångspunkter och behandlar de olika momenten i ljudproduktion för olika media inklusive live-sammanhang och hur det hörbara resultatet påverkas.

Ljudteknik har utvecklats ur traditionella akademiska ämnen och konstnärliga behov relaterade till inspelning, bearbetning och reproduktion av ljud. Ljudteknik syftar till att få teknik och innehåll att samspela inom ljudområdet för att möjliggöra olika lyssnarupplevelser. Därför är en viktig del av ljudteknik metoder för utvärdering av ljudkvaliteten. Under åren har en utveckling skett från mätningar av fysikaliska egenskaper till att inkludera lyssnarens bedömning av upplevda kvalitetsegenskaper. Därtill är sambandet mellan fysikaliska egenskaper, ljudtekniska metoder och upplevd ljudkvalitet en viktig del.
Forskningen är inriktad mot ljudkvalitetsbedömning och ljudinspelningsteknik. Detta omfattar både utveckling av utvärderingsmetoder samt nyttiggörande av resultaten från dessa utvärderingar. Förutom inspelningsteknik och konstnärliga övverväganden förekommer inslag av t ex musik, akustik, elektronik och psykologi. I forskningen är detta synligt genom utvärderingar av den upplevda prestandan hos t ex mikrofonkonfigurationer och algoritmer för ljudbearbetning/kodning.

Forskningen sker i samarbete med flera universitet och kommersiella företag. Företagsanknuten forskning rör t ex kvalitetstester av applikationer som är eller avses att bli kommersiellt tillgängliga, och bland tidigare exempel märks mp3PRO och MPEG-4 aacPlus.

Forskningsprofilen innehåller även utvärdering av andra egenskaper hos ljud – t ex utveckling av metoder för utvärdering av upplevda egenskaper hos musik och förändringar i musikaliska parametrar som kan vara betydelsefulla i applikationer där musiken är en viktig del, t ex i datorspel.

Bruce Swedien
Hedersdoktorn och ljudteknikern Bruce Swedien är död

Den amerikanske ljudteknikern Bruce Swedien är död. Han jobbade tillsammans producenten Quincy Jones med flera av Michael Jacksons album. Han arbetade även med jazzlegender som Count Basie, Duke Ellington och Dinah Washington. Svenskättlingen Bruce Swedien utsågs 2001 till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Foto: Ludvid Östersjö
Ljudkonst i samspel med naturen

Musiker har i alla tider inspirerats av natur och levnadsmiljö i sin skapandeprocess. Få har dock skapat musik i direkt interaktion med omgivningarna, men det var precis vad forskarna i ljudkonstprojektet Invisible Sounds gjorde när man besökte Pite Hamn i jakt på ljud som inte går att uppfatta med blotta örat.

Foto: Pixabay
Jämnare ljudnivå kan kräva lagstiftning

Många har säkert lagt märke till att ljudstyrkan kan pendla på radion eller känt sig tvungna att justera volymen när ljudnivån plötsligt förändras under tv-sändningar. Skillnader i upplevd ljudnivå har länge varit ett problem i både radio och tv men ny forskning vid Luleå tekniska universitet kan vara till hjälp för att minimera problematiken.