Hoppa till innehållet

Ljudteknik

Ljudteknik har både tekniska och konstnärliga utgångspunkter och behandlar de olika momenten i ljudproduktion för olika media inklusive live-sammanhang och hur det hörbara resultatet påverkas.

Ljudteknik har utvecklats ur traditionella akademiska ämnen och konstnärliga behov relaterade till inspelning, bearbetning och reproduktion av ljud. Ljudteknik syftar till att få teknik och innehåll att samspela inom ljudområdet för att möjliggöra olika lyssnarupplevelser. Därför är en viktig del av ljudteknik metoder för utvärdering av ljudkvaliteten. Under åren har en utveckling skett från mätningar av fysikaliska egenskaper till att inkludera lyssnarens bedömning av upplevda kvalitetsegenskaper. Därtill är sambandet mellan fysikaliska egenskaper, ljudtekniska metoder och upplevd ljudkvalitet en viktig del.
Forskningen är inriktad mot ljudkvalitetsbedömning och ljudinspelningsteknik. Detta omfattar både utveckling av utvärderingsmetoder samt nyttiggörande av resultaten från dessa utvärderingar. Förutom inspelningsteknik och konstnärliga övverväganden förekommer inslag av t ex musik, akustik, elektronik och psykologi. I forskningen är detta synligt genom utvärderingar av den upplevda prestandan hos t ex mikrofonkonfigurationer och algoritmer för ljudbearbetning/kodning.

Forskningen sker i samarbete med flera universitet och kommersiella företag. Företagsanknuten forskning rör t ex kvalitetstester av applikationer som är eller avses att bli kommersiellt tillgängliga, och bland tidigare exempel märks mp3PRO och MPEG-4 aacPlus.

Forskningsprofilen innehåller även utvärdering av andra egenskaper hos ljud – t ex utveckling av metoder för utvärdering av upplevda egenskaper hos musik och förändringar i musikaliska parametrar som kan vara betydelsefulla i applikationer där musiken är en viktig del, t ex i datorspel.