Hoppa till innehållet
Laser Ablation ICP-MS Lab Demo Day LTU 2017 Foto: Richard Renberg

Labb för Laser-Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS)

Publicerad: 25 september 2014

LTUs Laser-Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS)-laboratorium etablerades 2015-2016, och ägs gemensamt av avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik och avdelningen för Mineralteknik och Metallurgi.

Laser Ablation ICP-MS, eller laserspektroskopi, är en toppmodern teknik som används exempelvis inom geovetenskap, t.ex. för att studera zoneringar av spårelement i pyritmineral i olika malmsystem, U–Th–Pb isotopdatering av mineraliseringar.

iCAP™ Q ICP-MS.
iCAP™ Q ICP-MS.

Tekniken är enastående för att mäta låga koncentrationener av spårelement i fasta prover, något som blir allt mer viktigt för att kunna dokumentera fördelningen och förekomstsättet av kritiska metaller i malmer. Det var förhoppningen om att kunna göra dessa undersökningar på plats på LTU som gjorde att laboratoriet grundades 2015.

Labbet för Laser Ablation ICP-MS är nära associerat med labbet för svepelektronmikroskopi.

Amir Azimzadeh

Azimzadeh, Amir - Universitetslektor, Forskare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492393
Glenn Bark

Bark, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039