Nationella forskarskolan i tribologi

Forskarskolan avser att ge en sammanhållen forskarutbildning i tribologi genom en organiserad samverkan mellan flera ämnen och flera universitet och högskolor.

Doktoranderna erbjuds kvalificerade kurser vid deltagande lärosäten med stort inslag av internationella experter som föreläsare. Kurserna är även öppna för industrideltagare. Doktoranderna erbjuds möjlighet att studera utomlands under 2-6 månader efter avlagd licentiatexamen (eller motsvarande kompetens) vid ledande universitet inom området.

Tribologi är ett interdisciplinärt vetenskapsområde som behandlar samspelet mellan belastade, samverkande ytor som rör sig i förhållande till varandra. Det innefattar friktion, smörjning och nötning och dess tillämpningar återfinns inom de flesta områden, t.ex. friktion däck- vägbana, smörjning av växellådor, slitage av grävmaskinständer etc. Industriellt så återfinns tribologiska frågeställningar bland annat inom fordons-, verkstads- och processindustrier men även inom elektronik- och IT sidan samt kraftindustrin.

 

Ändamål

Det övergripande målet för forskarskolan är att examinera doktorer med en hög internationell kompetens inom området tribologi.

Forskarskolan ska även möta industriella behov och merparten av doktorerna förväntas arbeta i industriföretag efter avlagd examen. Svenska företag arbetar och konkurrerar i dag på en global marknad och det är av avgörande betydelse att produkter och kompetens håller högsta klass.

 

Organisation

Erik Höglund
Professor, LTU, Studierektor
Staffan Jacobson
Professor, UU
Roland Larsson
Professor, LTU
Ulf Olofsson
Professor, KTH
Bengt-Göran Rosen
Professor, Högskolan i Halmstad

Sidansvarig och kontakt: Pär Marklund

Publicerad: 13 januari 2009

Uppdaterad: 28 juni 2010

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017