Hoppa till innehållet
forskarskolan.png
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nationella forskarskolan i tribologi

Publicerad: 13 januari 2009

Forskarskolan avser att ge en sammanhållen forskarutbildning i tribologi genom en organiserad samverkan mellan flera ämnen och flera universitet och högskolor.

Doktoranderna erbjuds kvalificerade kurser vid deltagande lärosäten med stort inslag av internationella experter som föreläsare. Kurserna är även öppna för industrideltagare. Doktoranderna erbjuds möjlighet att studera utomlands under 2-6 månader efter avlagd licentiatexamen (eller motsvarande kompetens) vid ledande universitet inom området.

Tribologi är ett interdisciplinärt vetenskapsområde som behandlar samspelet mellan belastade, samverkande ytor som rör sig i förhållande till varandra. Det innefattar friktion, smörjning och nötning och dess tillämpningar återfinns inom de flesta områden, t.ex. friktion däck- vägbana, smörjning av växellådor, slitage av grävmaskinständer etc. Industriellt så återfinns tribologiska frågeställningar bland annat inom fordons-, verkstads- och processindustrier men även inom elektronik- och IT sidan samt kraftindustrin.

 

Ändamål

Det övergripande målet för forskarskolan är att examinera doktorer med en hög internationell kompetens inom området tribologi.

Forskarskolan ska även möta industriella behov och merparten av doktorerna förväntas arbeta i industriföretag efter avlagd examen. Svenska företag arbetar och konkurrerar i dag på en global marknad och det är av avgörande betydelse att produkter och kompetens håller högsta klass.

 

Organisation

Nazanin Emami
Professor, LTU, Studierektor

Staffan Jacobson
Professor, UU
Roland Larsson
Professor, LTU
Ulf Olofsson
Professor, KTH
Bengt-Göran Rosen
Professor, Högskolan i Halmstad