Hoppa till innehållet

Uppdragsforskning

Ämnet för materialteknik har genom åren genomfört en rad olika uppdragsforskningar åt såväl företag som andra lärosäten.
Vi är ett experimentellt ämne och har flertalet högkvalitativa utrustningar och ett nätverk av andra forskningsinstitutioner för att kunna hjälpa dig med din forskning.
Vi har även gjort haveriutredningar åt flertalet företag och varit deltagit i givande diskussioner om materialval och förebyggande åtgärder.

Vårt experimentella och teoretiska kunnande hjälper dig när du behöver hjälp med allt ifrån provberedning av ditt material tills du vill förstå resultatet av analyser ifrån våra instrument.

Kontakt

Erik Nilsson

Nilsson, Erik - Forskningsing 1:e

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491798
Rum: E308 - Luleå»