Hoppa till innehållet

Uppdragsforskning

Ämnet för materialteknik har genom åren genomfört en rad olika uppdragsforskningar åt såväl företag som andra lärosäten.

Vi är ett experimentellt ämne och har flertalet högkvalitativa utrustningar och ett nätverk av andra forskningsinstitutioner för att kunna hjälpa dig med din forskning.
Vi har även gjort haveriutredningar åt flertalet företag och deltagit i givande diskussioner om materialval och förebyggande åtgärder.

Vårt experimentella och teoretiska kunnande hjälper dig när du behöver hjälp med allt ifrån provberedning av ditt material till att förstå resultatet av analyserna från våra instrument.

Kontakt

Erik Nilsson

Nilsson, Erik - Forskningsing 1:e

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491798