Hoppa till innehållet

Kontakta oss inom Musikalisk gestaltning

Ämnesföreträdare

Stefan Östersjö

Östersjö, Stefan - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72606

Professor

Jan Sandström

Sandström, Jan - Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72621
Petter Sundkvist

Sundkvist, Petter - Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72602
Åsa Unander-Scharin

Unander-Scharin, Åsa - Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72669
Erik Westberg

Westberg, Erik - Professor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72624

Gästprofessor

Sivelöv, Niklas - Gästprofessor, Gästprofessor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Universitetslektor

Arne Hagström

Hagström, Arne - Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72667
Björn Hällis

Hällis, Björn - Universitetslektor, Meriterad lärare

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72683
Fredrik Högberg

Högberg, Fredrik - Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491287

Ihanus, Harri - Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72668
Tommy Lakso

Lakso, Tommy - Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72643

Lundqvist, Mathias - Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72652

Osborne, Katherine - Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72754
Aaron Sunstein

Sunstein, Aaron - Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72783

Svensson, Robert - Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72661
Anna Wedin

Wedin, Anna - Universitetslektor

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72665

Weissglas, Erik - Universitetslektor, Utbildningsledare för programmet Gehörsbaserat musikskapande

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72657

Doktorand

Mikael Bäckman

Bäckman, Mikael - Doktorand

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72728
Robert Ek

Ek, Robert - Industridoktorand, Doktorand

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Kerstin Frödin

Frödin, Kerstin - Doktorand

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Nordin, Jesper - Doktorand

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Petersson, Mattias - Doktorand

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72609

Universitetsadjunkt

Charkazova, Nigar - Universitetsadjunkt

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72613

Holmberg, Leo - Universitetsadjunkt

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72608
Jörgen Häll

Häll, Jörgen - Universitetsadjunkt

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Jansson, Mathias - Universitetsadjunkt

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72715

Jenkins, James - Universitetsadjunkt

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Johansson, Viktoria - Universitetsadjunkt

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Juuso, Maria - Universitetsadjunkt, Utbildningsledare Musik- & danslärarutbildning

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72714
Sture Kuusisalo

Kuusisalo, Sture - Universitetsadjunkt, Avdelningschef

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72642

Noren, Viktoria - Universitetsadjunkt

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72679

Tegheim, Johan - Universitetsadjunkt

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Övrig personal

Kjell-Peder Johanson

Johanson, Kjell-Peder - Konsult, Gästlärare Universitetsadjunkt

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle