Hoppa till innehållet

Kontakta oss

Ämnesföreträdare

Jesper Stage

Stage, Jesper - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493445
Rum: A406 - Luleå»

Professor

Robert Lundmark

Lundmark, Robert - Professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492346
Rum: A506 - Luleå»
Patrik Söderholm

Söderholm, Patrik - Professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492078
Rum: A416 - Luleå»

Adjungerad professor

Ericsson, Magnus - Adjungerad professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492977
Rum: A412 - Luleå»

Gästprofessor

Auffhammer, Maximilian - Gästprofessor, Gästprofessor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Bostedt, Göran - Gästprofessor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Hanley, Nicholas - Gästprofessor, Gästprofessor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Lundgren, Tommy - Gästprofessor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Muchapondwa, Edwin - Gästprofessor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Marian Radetzki

Radetzki, Marian - Gästprofessor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Biträdande professor

Ek, Kristina - Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492301
Rum: A419 - Luleå»
Linda Wårell

Wårell, Linda - Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491941
Rum: A415 - Luleå»

Universitetslektor

Jerry Blomberg

Blomberg, Jerry - Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492335
Rum: A408 - Luleå»
Olle Hage

Hage, Olle - Universitetslektor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492336
Rum: A409 - Luleå»
Bo Jonsson

Jonsson, Bo - Universitetslektor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Musik och dans, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491717
Rum: L215 - Piteå»
Åsa Lindman

Lindman, Åsa - Universitetslektor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492376
Rum: A418 - Luleå»

Maneschiöld, Per-Ola - Universitetslektor, Universitetslektor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vesterberg, Mattias - Universitetslektor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491674

Universitetslektor,gäst

Jonas Grafström

Grafström, Jonas - Gäst universitetslektor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Rum: A421 - Luleå»

Doktorand

Amuakwa Mensah, Salome - Doktorand

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491660
Elina Bryngemark

Bryngemark, Elina - Forskningsassistent, Doktorand

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Rum: A407 - Luleå»

Forskningsingenjör

Eriksson, Victoria - Doktorand, Forskningsingenjör

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491588
Rum: A427 - Luleå»

Doktorand

Ganhane, José Jeremias - Doktorand

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Carl Nolander

Nolander, Carl - Doktorand

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493526
Rum: A523 - Luleå»

Ntiyakunze, Matilda - Doktorand

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Elias Olofsson

Olofsson, Elias - Doktorand

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493506
Rum: A414 - Luleå»

Sundström, Kristoffer - Doktorand

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491549
Rum: A412 - Luleå»

Forskningsing 1:e

Kalén, Stina - Forskningsing 1:e

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491586
Rum: A413 - Luleå»

Forskningsingenjör

Brännström, Helena - Forskningsingenjör

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492329
Rum: A424 - Luleå»