Hoppa till innehållet

Processmetallurgi

Forskningen inom processmetallurgi är speciellt men inte exklusivt fokuserad på de tidiga skedena av processande av en malm till metall samt frågor kopplade till återvinning av restprodukter och mineral-/metallinnehållande sekundära råvaror. Vår forskning omfattar såväl pyro- som hydrometallurgiska metoder.

Forskningen har en experimentell inriktning där teoretisk modellering ingår som hjälpmedel för att förstå de förlopp som äger rum. Simuleringsverktyg som idag används omfattar kvantitativ simulering av jämviktsförhållanden, samt koppling av kinetiskt styrda förlopp med jämviktsberäkningar. Flödesmekaniska simuleringar kan ingå som ytterligare ett hjälpmedel.

Reaktionsförlopp, reaktionsmekanismer samt kinetiken för dessa studeras genom noga kontrollerade försök i lab-skala varvid kemisk och mineralogisk karaktärisering av reaktionsprodukterna med hjälp av optisk mikroskopi, XRD , SEM, TGA-DTA-QMS etc. ingår som viktiga hjälpmedel för att förstå reaktionsförlopp vid både höga temperaturer och i vattenfas.

Merparten av forskningsprojekten bedrivs i samarbete med industriella intressenter, forskningsinstitut och universitet inom och utanför Sverige.

En betydande andel av forskningen genomförs även med hjälp av den lab-, pilot- och driftsutrustning som finns hos våra industriella samarbetspartners.

Charlotte Andersson nygammal programchef på SMI
I media: Charlotte Andersson nygammal programchef på SMI

Charlotte Andersson är från första januari programchef på Swedish Mining Innovation, SMI, en befattning hon innehaft tidigare.

Vimbainashe Dzimbanhete och Michelle Dossey Foto: Simon Eliasson
”Vi satsar och utbildar kompetens för den gröna omställningen”

När världen genomför den gröna omställningen behövs både forskning och utbildning. För gruvnäringen har Luleå tekniska universitet byggt upp Swedish School of Mines. Här ingår forskning som sträcker sig längs hela mineral- och metallkedjan, samt flera master- och civilingenjörsutbildningar och en internationell kandidatutbildning.

Processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet
Labb för processmetallurgi

Processmetallurgi, pyrometallurgi ochhydrometallurgisk forskning.

Natur och miljö
Utbildningar inom natur och miljö

Vi erbjuder två civilingenjörsprogram för dig som vill vara med och forma framtiden.

JOURNAL OF SUSTAINABLE METALLURGY
Artikel i tidskrift
Kero Andertun. J, Samuelsson. C, Peltola. P, Engström. F
Canadian metallurgical quarterly, Vol. 61, nr. 1, s. 14-23
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik