Hoppa till innehållet

Processmetallurgi

Forskningen inom processmetallurgi är speciellt men inte exklusivt fokuserad på de tidiga skedena av processande av en malm till metall samt frågor kopplade till återvinning av restprodukter och mineral-/metallinnehållande sekundära råvaror. Vår forskning omfattar såväl pyro- som hydrometallurgiska metoder.

Forskningen har en experimentell inriktning där teoretisk modellering ingår som hjälpmedel för att förstå de förlopp som äger rum. Simuleringsverktyg som idag används omfattar kvantitativ simulering av jämviktsförhållanden, samt koppling av kinetiskt styrda förlopp med jämviktsberäkningar. Flödesmekaniska simuleringar kan ingå som ytterligare ett hjälpmedel.

Reaktionsförlopp, reaktionsmekanismer samt kinetiken för dessa studeras genom noga kontrollerade försök i lab-skala varvid kemisk och mineralogisk karaktärisering av reaktionsprodukterna med hjälp av optisk mikroskopi, XRD , SEM, TGA-DTA-QMS etc. ingår som viktiga hjälpmedel för att förstå reaktionsförlopp vid både höga temperaturer och i vattenfas.

Merparten av forskningsprojekten bedrivs i samarbete med industriella intressenter, forskningsinstitut och universitet inom och utanför Sverige.

En betydande andel av forskningen genomförs även med hjälp av den lab-, pilot- och driftsutrustning som finns hos våra industriella samarbetspartners.

During his visit, Eetu-Pekka participates in both research and education activities in the research
Nordic collaboration

Docent Eetu-Pekka Heikkinen from Oulu University in Northern Finland is currently visiting Luleå University of Technology with an aim to strengthen the co-operation in metallurgical education and research between the neighboring universities at Oulu and Luleå. The visit started in February and will last until the end of July.

Johan ville plugga kemi men fastnade för metallurgi
Johan ville plugga kemi men fastnade för metallurgi

Johan Stenman läste civilingenjör hållbar process- och kemiteknik med inriktning mineralteknik och metallurgi. Idag jobbar han som forskningsingenjör på metallforskningsinstitutet Swerim.

Hesham Ahmed, processmetallurgi Foto: Richard Renberg
"Vi forskar längs hela värdekedjan inom mineraler och metaller"

Hesham Ahmed, programchef för kandidatprogrammet hållbar mineralutvinning.

Processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet
Labb för processmetallurgi

Processmetallurgi, pyrometallurgi ochhydrometallurgisk forskning.

Natur och miljö
Utbildningar inom natur och miljö

Vi erbjuder två civilingenjörsprogram för dig som vill vara med och forma framtiden.

Artikel i tidskrift
Kero Andertun. J, Samuelsson. C, Peltola. P, Engström. F
Canadian metallurgical quarterly, Vol. 61, nr. 1, s. 14-23
ISIJ International, Vol. 62, nr. 3, s. 465-476
Artikel i tidskrift
Babanejad. S, Ahmed. H, Andersson. C, Samuelsson. C, Lennartsson. A, Hall. B, et al.
Journal of Sustainable Metallurgy, Vol. 8, s. 566-581
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik