Hoppa till innehållet
Toppbild - Redovisning och styrning

Redovisning och styrning

Redovisning brukar beskrivas som affärslivets språk och används för att kommunicera finansiell och icke-finansiell information inom organisationer och till deras externa intressenter. Styrning handlar om system, modeller och tillvägagångssätt som ska göra det möjligt för organisationer att nå sina mål.

Redovisningsinformationen är betydelsefull för möjligheterna att styra och “ha koll på läget”, tillsammans med en bred uppsättning styrmekanismer, beslutsmodeller och informationskällor. Därför är det viktigt att förstå hur redovisning och styrning kan utformas och användas samt hur de påverkar – och påverkas av – individer, organisationer och samhälle. På Redovisning och styrning strävar vi efter att bidra till att utveckla sådana kunskaper genom forskning inom vårt breda fält.

Redovisning och styrning är också ett mycket populärt ämnesområde bland studenterna vid vår institution, särskilt dem som studerar på ingenjörs- och ekonomiutbildningarna. Vårt andra huvudsakliga verksamhetsområde är utbildning som ska bidra till att förse samhället med kunniga och skickliga individer med förmåga till kritiskt tänkande. Vi tror att kombinationen av forskningsbaserade kunskaper och insikter baserade på praktisk erfarenhet från näringsliv och förvaltning skapar goda förutsättningar för utbildning inom redovisning och styrning. Vi kan förbereda Dig för ett spännande yrkesliv med många valmöjligheter inom områden som redovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning, finansiering, revision och konsultverksamhet.

Välkommen till redovisning och styrning!

Uppdragsutbildning ETS
Luleå tekniska universitet utbildar officerare

Nu ska Luleå tekniska universitet utbilda 13 officerare från F21 i Luleå och I19 i Boden och Arvidsjaur. – Vi är ett är ett av fyra lärosäten i Sverige som får ge den här typen av akademisk utbildning till försvarsmakten, säger Kent Nilsson vid redovisning och styrning som är ansvarig för uppdragsutbildningen.

Nilsson Anders (2).jpg
Anders Hersinger Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Redovisning och styrning
Industriell ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
0920-491095