Hoppa till innehållet
Toppbild - Redovisning och styrning

Redovisning och styrning

Redovisning brukar beskrivas som affärslivets språk och används för att kommunicera finansiell och icke-finansiell information inom organisationer och till deras externa intressenter. Styrning handlar om system, modeller och tillvägagångssätt som ska göra det möjligt för organisationer att nå sina mål.

Redovisningsinformationen är betydelsefull för möjligheterna att styra och “ha koll på läget”, tillsammans med en bred uppsättning styrmekanismer, beslutsmodeller och informationskällor. Därför är det viktigt att förstå hur redovisning och styrning kan utformas och användas samt hur de påverkar – och påverkas av – individer, organisationer och samhälle. På Redovisning och styrning strävar vi efter att bidra till att utveckla sådana kunskaper genom forskning inom vårt breda fält.

Redovisning och styrning är också ett mycket populärt ämnesområde bland studenterna vid vår institution, särskilt dem som studerar på ingenjörs- och ekonomiutbildningarna. Vårt andra huvudsakliga verksamhetsområde är utbildning som ska bidra till att förse samhället med kunniga och skickliga individer med förmåga till kritiskt tänkande. Vi tror att kombinationen av forskningsbaserade kunskaper och insikter baserade på praktisk erfarenhet från näringsliv och förvaltning skapar goda förutsättningar för utbildning inom redovisning och styrning. Vi kan förbereda Dig för ett spännande yrkesliv med många valmöjligheter inom områden som redovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning, finansiering, revision och konsultverksamhet.

Välkommen till redovisning och styrning!