Hoppa till innehållet

Grundutbildning

Publicerad: 6 augusti 2013

Vid enheten för statsvetenskap bedriver vi utbildning på såväl grund- som avancerad- och forskarutbildningsnivå. Kandidatprogrammet i statsvetenskap leder till en filosofie eller politices kandidatexamen i med statsvetenskap som huvudämne. Utbildningsprogrammet är utformat för att möta ett växande arbetsmarknadsbehov av välutbildade samhällsvetare och innehåller utöver statsvetenskapen också tre terminer som du fyller med kurser utifrån ditt eget intresse, exempelvis juridik, EU-kunskap eller ekonomi. Efter kandidatexamen kan du vid Luleå tekniska universitet läsa vidare mot en magister i statsvetenskap med särskild inriktning mot utredning. Magisterprogrammet ges i samverkan med sociologi och dina avancerade statsvetenskapliga studier kombineras här med tvärvetenskapliga kurser specifikt inriktade mot offentlig utredningsverksamhet, såväl teoretiskt som i praktiken. Utöver kandidat- och magisterprogrammet ger vi en rad kurser inom våra kompetensområden, såväl fristående kurser som inom ramen för exempelvis ekonom-, civilingenjörs- eller lärarprogrammen.