Grundutbildning

Publicerad: 6 augusti 2013

Vid enheten för statsvetenskap bedriver vi utbildning på såväl grund- som avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi är ansvariga för två utbildningsprogram. Kandidatprogrammet Politik och samhällsutveckling leder till en filosofie eller politices kandidatexamen i med statsvetenskap som huvudämne. Programmet är utformat för att möta ett växande arbetsmarknadsbehov av välutbildade samhällsvetare och innehåller utöver statsvetenskapen också kurser i juridik, EU-kunskap och ekonomi, samt en 10-veckors praktik. Efter kandidatexamen kan du vid Luleå tekniska universitet läsa vidare mot en magister i statsvetenskap med särskild inriktning mot utredning. Magisterprogrammet ges i samverkan med rättsvetenskap, nationalekonomi och sociologi och dina avancerade statsvetenskapliga studier kombineras med tvärvetenskapliga kurser specifikt inriktade mot offentlig utredningsverksamhet, såväl teoretiskt som i praktiken. Utöver de två programmen ger vi en rad kurser inom våra kompetensområden, såväl fristående som inom ramen för exempelvis ekonom-, civilingenjörs- eller lärarprogrammen.