Hoppa till innehållet

Strömningslära

Forskning inom ämnet strömningslära bedrivs med moderna metoder i en kreativ miljö och ofta i större grupper tillsammans med forskare från andra ämnen och eller universitet/företag.

Inom ämnet studerar vi specifikt flöde i porösa material, multifasflöde, strömning med fri yta och icke stationär strömning. Det görs med experimentella, analytiska och numeriska metoder. Forskningen appliceras inom vattenkraftindustrin (produktion, säkerhet och miljö), gruv och stål industri samt inom områden såsom komposittillverkning, hälsoaspekter, strömning av fett samt filterteknologi.

Relaterade artiklar

Kontakt

Staffan Lundström

Lundström, Staffan - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392