Teknisk akustik

Ljud och vibrationer har stor betydelse för människor, samhällsutveckling och industriella processer. Vår forskning och utbildning syftar till att öka förståelsen och kunnandet om ljud- och vibrationsfenomen för optimering, kravställning och åtgärder anpassade till olika behov och förutsättningar.

Forskningen tillämpas främst inom fordons-, bygg- och processindustrin. Utbildning bedrivs inom civilingenjörsprogrammen Teknisk design, Väg och vatten, Arkitektur samt i Ljudingenjörsprogrammet.

Ämnet har sedan starten 1989 producerat 20 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 5 seniorer och 2 doktorander (varav 1 industridoktorander). Ämnet förfogar över mätutrustning och laboratorier i världsklass.

Artikel i tidskrift
Pamidi. T, Johansson. Ö, Löfqvist. T, Shankar. V
Ultrasonics sonochemistry, Vol. 62
Artikel i tidskrift
Najjarzadeh. N, Krige. A, Pamidi. T, Johansson. Ö, Enman. J, Matsakas. L, et al.
PLoS ONE, Vol. 15, nr. 3
Ingår i: Proceedings of theICA 2019 AND EAA EUROREGIO, 23rd International Congress on Acoustics,integrating 4th EAA Euroregio 2019, s. 948-955, RWTH Publications, 2019
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik