Teknisk akustik

Forskningen och utbildningen styrs utifrån samhällets och industrins krav samt människans behov och förutsättningar.

Forskningen tillämpas främst inom fordons-, bygg- och processindustrin. Undervisning bedrivs inom civilingenjörsprogrammen Teknisk design, Väg och vatten, Arkitektur samt i Ljudingenjörsprogrammet.

Ämnet har sedan starten 1989 producerat 20 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 5 seniorer och 2 doktorander (varav 1 industridoktorander). Ämnet förfogar över mätutrustning och laboratorier i världsklass.

Applied Acoustics, ISSN: 0003-682x, Vol. 133, s. 58-63
Artikel i tidskrift
Öqvist. R, Ljunggren. F, Johnsson. R
Applied Acoustics, ISSN: 0003-682X, Vol. 135, s. 1-7
Artikel i tidskrift
Lundkvist. A, Johnsson. R, Nykänen. A, Stridfelt. J
SAE International Journal of Passenger Cars - Electronic and Electrical Systems, ISSN: 1946-4614, Vol. 10, nr. 1, s. 17-23
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik