Hoppa till innehållet

Teknisk akustik

Teknisk akustik omfattar metodutveckling och modellering gällande alstring, utbredning, upplevelse och effekter av ljud och vibrationer. Tillämpningar sker främst inom sektorerna fordon, boendemiljö och industriella processer.

Forskningen och utbildningen tar sin utgångspunkt i samhällets och industrins krav gällande komfort, hälsa, säkerhet, miljö och effektivitet. Forskningen är i huvudsak inriktad mot ljud och vibrationskvalite i fordonsmiljöer, boende- och arbetsmiljöer, massiva träkonstruktioner samt processintensifiering med ultraljud. Undervisning bedrivs inom civilingenjörsprogrammen Teknisk design, Väg och vatten, Arkitektur samt i Ljudingenjörsprogrammet.

Ämnet har sedan starten 1989 producerat 22 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 4 seniorer och 4 doktorander (varav 1 industridoktorand). Ämnet förfogar över mätutrustning och laboratorier i världsklass.

Dator
Nya projekt finansierade av Formas

Årets utlysning från Formas blev framgångsrik för institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet.

Projekt PRECISE
Första finansierade projekten inom PRECISE

Nu påbörjas de första forskningsprojekten inom framtidsområdet för hållbar precisionshälsa – PRECISE. Närmare 5 miljoner kronor fördelas på 28 beviljade startprojekt. Tillsammans representerar projekten många aspekter av precisionshälsa, från diagnos på molekylnivå av tidiga sjukdomstillstånd till hälsofrämjande åtgärder vid renovering av hus.

Microb
Ljuv musik för mikrober

I ett nytt forskningsprojekt kommer forskare från Luleå tekniska universitet att undersöka hur mikroorganismer i biokemiska processer reagerar på ljud av olika slag; hörbara ljud och ultraljud. Detta är ett unikt projekt som involverar två forskningsämnen vid universitet, Biokemisk processteknik och Teknisk akustik.

Gränsöverskridande konst
Gränsöverskridande konst och teknik

Gränsöverskridande konst och teknik utforskar kombinationen konst och teknik och de möjligheter denna kombination ger. Att producera nyskapande konstupplevelser står i fokus för forskningen, liksom design av upplevelser, produkter och konstruktioner.

Lab vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sound & Vibration LAB

Avancerad utrustning och dedikerade miljöer för analys av ljud och vibrationer.