Hoppa till innehållet

Teknisk akustik

Teknisk akustik omfattar metodutveckling och modellering gällande alstring, utbredning, upplevelse och effekter av ljud och vibrationer. Tillämpningar sker främst inom sektorerna fordon, boendemiljö och industriella processer.

Forskningen och utbildningen tar sin utgångspunkt i samhällets och industrins krav gällande komfort, hälsa, säkerhet, miljö och effektivitet. Forskningen är i huvudsak inriktad mot ljud och vibrationskvalite i fordonsmiljöer, boende- och arbetsmiljöer, massiva träkonstruktioner samt processintensifiering med ultraljud. Undervisning bedrivs inom civilingenjörsprogrammen Teknisk design, Väg och vatten, Arkitektur samt i Ljudingenjörsprogrammet.

Ämnet har sedan starten 1989 producerat 22 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 4 seniorer och 4 doktorander (varav 1 industridoktorand). Ämnet förfogar över mätutrustning och laboratorier i världsklass.

Foto: Epiroc
34 miljoner till ny gruvforskning

Luleå tekniska universitet ska leda tolv nya forskningsprojekt som syftar till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska gruv- och metallutvinnande industrin.

Ekofritt rum
I media: Gordon Dewoon besökte universitetet

Influencer / Youtuber Gordon Dewoon besökte Luleå tekniska universitet för att testa tysta rummet. Örjan Johansson, professor inom teknisk akustik, guidade.

Microb
Ljuv musik för mikrober

I ett nytt forskningsprojekt kommer forskare från Luleå tekniska universitet att undersöka hur mikroorganismer i biokemiska processer reagerar på ljud av olika slag; hörbara ljud och ultraljud. Detta är ett unikt projekt som involverar två forskningsämnen vid universitet, Biokemisk processteknik och Teknisk akustik.

Gränsöverskridande konst
Gränsöverskridande konst och teknik

Gränsöverskridande konst och teknik utforskar kombinationen konst och teknik och de möjligheter denna kombination ger. Att producera nyskapande konstupplevelser står i fokus för forskningen, liksom design av upplevelser, produkter och konstruktioner.

Lab vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sound & Vibration LAB

Avancerad utrustning och dedikerade miljöer för analys av ljud och vibrationer.

Ingår i: Proceedings of the 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), s. 4, IEEE, 2021, 5157
Ultrasonics sonochemistry, Vol. 71
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik