Teknisk akustik

Ljud och vibrationer har stor betydelse för människor, samhällsutveckling och industriella processer. Vår forskning och utbildning syftar till att öka förståelsen och kunnandet om ljud- och vibrationsfenomen för bättre kravspecifikationer och åtgärder utifrån olika behov och förutsättningar.

Forskningen tillämpas främst inom fordons-, bygg- och processindustrin. Utbildning bedrivs inom civilingenjörsprogrammen Teknisk design, Väg och vatten, Arkitektur samt i Ljudingenjörsprogrammet.

Ämnet har sedan starten 1989 producerat 20 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 5 seniorer och 2 doktorander (varav 1 industridoktorander). Ämnet förfogar över mätutrustning och laboratorier i världsklass.

Applied Acoustics, ISSN: 0003-682x, Vol. 133, s. 58-63
Konferensbidrag
Shankar. V, Bengston. A, Fransson. V, Hagentoft. C
Artikel i tidskrift
Lindegren. D, Nykänen. A, Ljung. R
Acta Acoustica united with Acustica, ISSN: 1610-1928, Vol. 104, nr. 3, s. 381-384
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik