Teknisk akustik

Forskningen och utbildningen styrs utifrån samhällets och industrins krav samt människans behov och förutsättningar.

Forskningen tillämpas främst inom fordons-, bygg- och processindustrin. Undervisning bedrivs inom civilingenjörsprogrammen Teknisk design, Väg och vatten, Arkitektur samt i Ljudingenjörsprogrammet.

Ämnet har sedan starten 1989 producerat 20 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 5 seniorer och 2 doktorander (varav 1 industridoktorander). Ämnet förfogar över mätutrustning och laboratorier i världsklass.

Applied Acoustics, ISSN: 0003-682x, Vol. 133, s. 58-63
Artikel i tidskrift
Lindegren. D, Nykänen. A, Ljung. R
Acta Acoustica united with Acustica, ISSN: 1610-1928, Vol. 104, s. 381-384
Noise Control Engineering Journal, ISSN: 0736-2501, Vol. 66, nr. 1, s. 56-65
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik