Teknisk akustik

Ljud och vibrationer har stor betydelse för människor, samhällsutveckling och industriella processer. Vår forskning och utbildning syftar till att öka förståelsen och kunnandet om ljud- och vibrationsfenomen för optimering, kravställning och åtgärder anpassade till olika behov och förutsättningar.

Forskningen tillämpas främst inom fordons-, bygg- och processindustrin. Utbildning bedrivs inom civilingenjörsprogrammen Teknisk design, Väg och vatten, Arkitektur samt i Ljudingenjörsprogrammet.

Ämnet har sedan starten 1989 producerat 20 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 5 seniorer och 2 doktorander (varav 1 industridoktorander). Ämnet förfogar över mätutrustning och laboratorier i världsklass.

Ingår i: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019, ICA 2019, 9 - 13 September, s. 948-955, 2019
Ingår i: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019, ICA 2019, 9 - 13 September, s. 8217-8224, 2019
Artikel i tidskrift
Pamidi. T, Johansson. Ö, Löfqvist. T, Shankar. V
Ultrasonics Sonochemistry
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik