Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Sound & Vibration LAB

Teknisk akustik vid LTU har avancerad utrustning och dedikerade miljöer för analys av ljud och vibrationer. De viktigaste resurserna är:

  • Ljuddesignlab för ljudkvalitetsforskning, lyssningstester och ljudinspelning
  • Halvekofritt fordonslab för ljud- och vibrationsmätningar på hela eller delar av fordon
  • Ekofritt rum för ljueffekt och direktivitetsmätningar, lyssningstest och ljudkvalitetsforskning
  • Omfattande mätutrustning för datainsamling och analys av ljud och vibrationer.


Ett väl utvecklat samarbete med andra ämnen på LTU ger dessutom  tillgång till kvalificerad laboratorier för bl.a. perception, optiska mätmetoder, friktionsstudier, is, kyla och snö, samt strömningsmekanik.