Anställda - Teknisk Akustik

Ämnesföreträdare

Örjan Johansson

Johansson, Örjan - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491386
Rum: F711 - Luleå»

Professor

Fredrik Ljunggren

Ljunggren, Fredrik - Professor

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491286
Rum: F709 - Luleå»

Biträdande professor

Arne Nykänen

Nykänen, Arne - Biträdande professor

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492139
Rum: F708 - Luleå»

Doktorand

Sara Maghami

Maghami, Sara - Doktorand

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492454
Rum: F710 - Luleå»
Taraka Rama Krishna Pamidi

Pamidi, Taraka Rama Krishna - Doktorand

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493642
Rum: F106 - Luleå»
Maria Pettersson

Pettersson, Maria - Doktorand

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492090
Rum: F710 - Luleå»

Universitetsadjunkt, adjungerad

Shankar, Vijay - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser