Trä- och bionanokompositer

Publicerad: 9 mars 2011

Forskningen inom Trä- och bionanokompositer fokuserar på att öka användningen och utbytet av träråvaran och utveckla nya tillverkningsmetoder för trä och biobaserade kompositmaterial.

 

Forskningen handlar också om att utveckla nya kompositmaterial för till exempel för möbel, bygg eller förpackningprodukter. 

Målet med vår verksamhet är att tillverka och designa nya miljövänliga material. Vi arbetar med kompositer med termoplast eller biopolymer som bindemedel vilket betyder att dessa kompositer kan enkelt återvinnas eller komposteras. 

 

Kontakt

Professor Kristiina Oksman, ämnesföreträdare
Avdelningen för materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik