Hoppa till innehållet

Trä- och bionanokompositer

Publicerad: 9 mars 2011

Forskningen fokuserar på utveckling av nya material från förnybara resurser till toppmoderna tillämpningar med utmärkta egenskaper och nya funktioner.

Avancerade material från olika förnybara råmaterial, exempelvis cellulosa, hemicellulosa, lignin och kitin har enorma möjligheter för utveckling av nya miljövänliga material och tillämpningar. Vårt intresse är att utveckla energieffektiva processmetoder för framtagning av nanocellulosa och nanokitin med bibehållen hög kvalitet, utveckla  uppskalningsbara tillverkningsprocesser för biokompositer och utveckla nya kol-nanomaterial från förnybara källor som till exempel lignin. Vi undersöker potentialen av dessa nya material för tillämpningar inombiomedicin, avancerad elektronik, högpresterande konstruktioner, biobaserade förpackningar, energilagring, membran filtrering och infångning av föroreningar.

 

 

 

Kontakt

Kristiina Oksman

Kristiina Oksman, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493371
Organisation: Trä och bionanokompositer, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik