Hoppa till innehållet

Trä- och bionanokompositer

Forskningen fokuserar på utveckling av nya material från förnybara resurser till toppmoderna tillämpningar med utmärkta egenskaper och nya funktioner.

Avancerade material från olika förnybara råmaterial, exempelvis cellulosa, hemicellulosa, lignin och kitin har enorma möjligheter för utveckling av nya miljövänliga material och tillämpningar. Vårt intresse är att utveckla energieffektiva processmetoder för framtagning av nanocellulosa och nanokitin med bibehållen hög kvalitet, utveckla  uppskalningsbara tillverkningsprocesser för biokompositer och utveckla nya kol-nanomaterial från förnybara källor som till exempel lignin. Vi undersöker potentialen av dessa nya material för tillämpningar inombiomedicin, avancerad elektronik, högpresterande konstruktioner, biobaserade förpackningar, energilagring, membran filtrering och infångning av föroreningar.