Hoppa till innehållet

Trä- och bionanokompositer

Forskningen fokuserar på utveckling av nya material från förnybara resurser till toppmoderna tillämpningar med utmärkta egenskaper och nya funktioner.

Avancerade material från olika förnybara råmaterial, exempelvis cellulosa, hemicellulosa, lignin och kitin har enorma möjligheter för utveckling av nya miljövänliga material och tillämpningar. Vårt intresse är att utveckla energieffektiva processmetoder för framtagning av nanocellulosa och nanokitin med bibehållen hög kvalitet, utveckla  uppskalningsbara tillverkningsprocesser för biokompositer och utveckla nya kol-nanomaterial från förnybara källor som till exempel lignin. Vi undersöker potentialen av dessa nya material för tillämpningar inombiomedicin, avancerad elektronik, högpresterande konstruktioner, biobaserade förpackningar, energilagring, membran filtrering och infångning av föroreningar.

 

 

 

Världsunik hydrogel utvecklad på universitetet

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat en naturlig hydrogel som till exempel kan användas som sårförband för att skydda skadad hud. Hydrogeler som finns på marknaden idag används vanligtvis i kontaktlinser, sårbehandling och hygienprodukter, men många är syntetiska och de flesta framställs genom komplexa metoder. Med den världsunika metod som forskarna har upptäckt kan man nu framställa en helt naturlig hydrogel av alger som kraftigt effektiviserar produktionsprocessen.

Materialprojekt beviljas anslag i rekordsatsning

Luleå tekniska universitet beviljas forskningsanslag till tre nya doktorand- och postdoktorprojekt i den första utlysningen inom WISE (The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability). WISE är den största satsningen någonsin på materialvetenskap i Sverige och kommer bedrivas vid sju olika lärosäten.

Kristiina Oksman
Kristiina Oksman mest citerad

Kristiina Oksman, professor i trä- och nanokompositer, är den forskare som har blivit mest citerad i vetenskapliga tidskrifter och konferenser av forskarna vid Luleå tekniska universitet. Det är webbsidan research.com som presenterar siffrorna. – Det är klart att det är roligt, säger Kristiina Oksman.