Träteknik

Vid Avdelningen för träteknik utgår vi från den trämekaniska industrins behov, och bedriver forskning och utbildning i hela trävärdekedjan från den färdiga träprodukten tillbaka till skogen. Träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå är Sveriges centrum för träteknisk forskning och utbildning. Där finns även SP, Träbransch Norr och TräCentrum Norr.

Vår forskning är inriktad mot processer som möjliggör ett Bättre och Billigare Byggande och Boende med trä, där svensk trämekanisk industri är en naturlig föregångare för hållbar utveckling. Forskningen har en tillämpad del, men är också i många delar väl förankrad i teorin, vilket gör den intressant för såväl akademin som för företagsledare inom t.ex. skogsbruk, sågverksindustri och träförädling, likaväl som för den enskilda konsumenten. Några fokusområden är:

  • Kundpreferenser och marknadsinverkan för nya och befintliga produkter
  • Produkt- och trämaterialutveckling
  • Visualisering, mätteknik och modellering
  • Sågverksprocessen
  • Vidareförädlingsprocesserna
  • Trämekanik och träinfrastruktur

Vi bedriver träteknisk utbildning på avancerad nivå i Skellefteå. Studentprojekten har en stark koppling mellan utbildning, forskning och näringsliv och många projekt har fått stor uppmärksamhet, även internationellt. Vi stöder också uppbyggnaden av trätekniska utbildningar, vilket för närvarande sker i Moçambique. Skräddarsydda utbildningar för t.ex. industrin genomförs i samarbete med Träbransch Norr och SP.

Sidansvarig och kontakt: Ted Karlsson

Publicerad: 3 juli 2014

Uppdaterad: 16 december 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017