Skip to content
Åsa Nilsson
Åsa Nilsson

Åsa Nilsson

Lecturer
Luleå University of Technology
Nursing
Nursing and Medical Technology
Department of Health, Education and Technology
asa.nilsson@ltu.se
+46 (0)920 493297
S327 Luleå

Publications

Article in journal

Meanings of participation in hospital care (2018)

as narrated by patients
Nilsson. Å, Lindberg. B, Söderberg. S, Olsson. M
European Journal for Person Centered Healthcare, Vol. 6, nr. 3, s. 431-437
Article in journal

Nurses' views of shortcomings in patent care encounters in one hospital in Sweden (2015)

Nilsson. Å, Skär. L, Söderberg. S
Journal of Clinical Nursing, Vol. 24, nr. 19-20, s. 2807-2814
Conference paper

Aktivitet: "Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck" (2011)

Sjuksköterskors erfarenheter av bemötande i mötet med patienter och närstående
Nilsson. Å
Paper presented at : Norrbottens läns landsting FoU-dag : 22/03/2011 - 22/03/2011