Åsa Bjuhr
Åsa Bjuhr

Åsa Bjuhr

Senior Lecturer
Luleå University of Technology
Swedish and Education
Education, Language, and Teaching
Department of Arts, Communication and Education
Asa.Bjuhr@ltu.se
+46 (0)920 491552
A2414 Luleå

Publications

Conference paper

Eleven och språkkunskapen i skolämnet svenska som andraspråk (2015)

Bjuhr. Å
Paper presented at : Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning : Framtida berättelser 03/12/2015 - 04/12/2015