Skip to content
Åsa Bjuhr
Åsa Bjuhr

Åsa Bjuhr

Senior Lecturer, Coordinator of Primary Education Programme, specialisation: Early Years Classes and Grades 1-3, and of Primary education Programme, specialisation: Grades 4-6
Luleå University of Technology
Swedish and Education
Education and Languages
Department of Health, Education and Technology
Asa.Bjuhr@ltu.se
+46 (0)920 491552
R222 Luleå

Publications

Conference paper

Eleven och språkkunskapen i skolämnet svenska som andraspråk (2015)

Bjuhr. Å
Paper presented at : Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning : Framtida berättelser 03/12/2015 - 04/12/2015