Skip to content
Birgit Stöckel
Birgit Stöckel

Birgit Stöckel

Education Designer
Luleå University of Technology
Materials Science
Department of Engineering Sciences and Mathematics
birgit.stockel@ltu.se
+46 (0)920 491249
E316 Luleå

Publications

Conference paper

Ett pilotförsök med time-based blended learning i basårskontext (2014)

Stöckel. B, Antti. M, Norberg. A
Part of: NU 2014, Umeå 8-10 oktober : abstracts, s. 115, Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, 2014
Conference paper

IKT i undervisning (2014)

entusiasm eller professionalitet?
Patel. S, Norberg. A, Stöckel. B
Part of: NU 2014, Umeå 8-10 oktober : abstracts, s. 93, Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, 2014