Skip to content
Linn Berglund
Linn Berglund

Linn Berglund

Associate Senior Lecturer
Luleå University of Technology
Wood and Bionanocomposites
Materials Science
Department of Engineering Sciences and Mathematics
linn.berglund@ltu.se
+46 (0)920 493381
E172b Luleå

FORSKNINGSOMRÅDE
Forskning inom funktionella bio-baserade nanomaterial med fokus på:
• Skräddarsy separationsprocesser av nanocellulosa till olika applikationer
• Förhållandet mellan råmaterial, process, och funktionella beteende
• Nyttja biomassans naturliga egenskaper i nanoskala för att utveckla framtida material

Min forskning fokuserar på att separera nanocellulosa på ett miljövänligt och energieffektivt sätt från bland annat trä och industriella restprodukter för att möjliggöra en mängd väldigt attraktiva egenskaper och i sin tur användningsområden. 

T0025T, ISP 2019

Publications

Article in journal

Characteristics of Cellulose Nanofibrils from Transgenic Trees with Reduced Expression of Cellulose Synthase Interacting 1 (2022)

Jonasson. S, Bünder. A, Berglund. L, Niittylä. T, Oksman. K
Nanomaterials, Vol. 12, nr. 19
Article in journal

Fungal textile alternatives from bread waste with leather-like properties (2022)

Wijayarathna. E, Mohammadkhani. G, Soufiani. A, Adolfsson. K, Ferreira. J, Hakkarainen. M, et al.
Resources, Conservation and Recycling, Vol. 179
Article in journal

Correlating rheology and printing performance of fiber-reinforced bioinks to assess predictive modelling for biofabrication (2021)

Sonnleitner. D, Schrüfer. S, Berglund. L, Schubert. D, Lang. G
Journal of Materials Research, Vol. 36, nr. 19, s. 3821-3832
Article in journal

Effect of pectin extraction method on properties of cellulose nanofibers isolated from sugar beet pulp (2021)

Hassan. M, Berglund. L, Abou Elseoud. W, Hassan. E, Oksman. K
Cellulose, Vol. 28, nr. 17, s. 10905-10920