Hoppa till innehållet
Johan Frishammar
Johan Frishammar

Johan Frishammar

Professor
Luleå tekniska universitet
Industriell ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
johan.frishammar@ltu.se
0920-491407
A3213 Luleå

Akademisk bakgrund

Johan Frishammar är professor vid ämnet Entreprenörskap & Innovation vid LTU och research fellow vid House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm. Johan har kandidat- och magisterexamen i företagsekonomi, en licentiatexamen i industriell organisation och doktorsexamen i industriell organisation.

Forskning

Merparten av Johans forskning handlar om innovation, teknikutveckling och strategi i etablerade företag och organisationer. Hans nuvarande forskningsprojekt behandlar hållbar omställning, cirkulära affärsmodeller, innovationsmätning, digitala plattformar, öppen innovation och allianser samt innovation inom hälso- och sjukvård. Hans forskning är tillämpad och utförs tillsammans med industrin, bland annat med företag såsom Ericsson, Scania, Volvo lastvagnar, Volvo cars, BillerudKorsnäs, ABB, LKAB, Boliden, Metso, SSAB, Electrolux och andra. Han har beviljats större forskningsanslag från finansiärer såsom Stiftelsen för Strategisk Forskning, Formas, Vinnova, Energimyndigheten och Ragnar Söderbergs Stiftelse.

Tillsammans med Jennie Björk på KTH är han författare till  Innovationsstark, en bok om hur företag och andra organisationer kan mäta innovation. Han har publicerat 100+ vetenskapliga artiklar, bokkapitel och konferenspapper, inklusive artiklar i ledande tidskrifter såsom MIT Sloan Management Review, California Management Review, Research Policy, Journal of Product Innovation Management, Technovation, IEEE Transactions on Engineering Management, R&D Management, Long Range Planning, Technological Forecasting & Social Change, Journal of Business Research m.fl.

 

Undervisning

Johan undervisar för närvarande i kurser inom Digital innovation, Innovation och strategisk affärsutveckling, Innovationsteorins klassiker och handledar både masterstudenter inom industriell ekonomi och doktorander.

Redaktionellt, administrativt och annat

Johan är programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi vid LTU och ingår i editorial boards för Journal of Product Innovation Management, Creativity & Innovation Management och Journal of Business Research. Han är aktiv i Norrlandsnavet och leder flera pågående forskningsprojekt.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Assessing sustainability opportunities for circular business models (2022)

Averina. E, Frishammar. J, Parida. V
Business Strategy and the Environment, Vol. 31, nr. 4, s. 1464-1487
Artikel i tidskrift

Exploratory and exploitative capability paths for innovation (2022)

A contingency framework for harnessing fuzziness in the front end
Gama. F, Sjödin. D, Parida. V, Frishammar. J, Wincent. J
Technovation, Vol. 113
Artikel i tidskrift

Mitigating not-invented-here and not-sold-here problems: The role of corporate innovation hubs (2022)

Amann. M, Granström. G, Frishammar. J, Elfsberg. J
Technovation, Vol. 111
Artikel i tidskrift

Older Individuals and Digital Healthcare Platforms: Usage Motivations and the Impact of Age on Postadoption Usage Patterns (2022)

Frishammar. J, Essen. A, Simms. C, Edblad. R, Hardebro. V
IEEE transactions on engineering management