Kristina Söderholm
Kristina Söderholm

Kristina Söderholm

Professor
Luleå University of Technology
History
Social Sciences
Department of Business Administration, Technology and Social Sciences
Kristina.Soderholm@ltu.se
+46 (0)920 491541
A306 Luleå

Publications

Chapter in book

Miljöprövningens roll för industrins utsläppsreduktion: erfarenheter från svenska pappers- och massabruk, 1981–2013 (2019)

Söderholm. K, Söderholm. P, Gustafsson. S, Sundin. T
Part of: Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen
Article in journal

Policy and Business Efforts for the Reduced Impact of Mining on Nature (2019)

When Historical Studies Have Something to Offer Policy Makers
Söderholm. K, Wiklund. R
Technology and culture, Vol. 60, nr. 1, s. 192-218
Article in journal

Managing the 1970s energy crises in a state-owned mining company (2018)

strategies pursued by the Swedish iron ore producer LKAB
Söderholm. K, Larsson. L, Söderholm. P
Mineral Economics, Vol. 31, nr. 1-2, s. 179-190
Article in journal

Pioneering industry/municipal district heating collaboration in Sweden in the 1970s (2018)

Söderholm. K
Energy Policy, Vol. 112, s. 328-333
Article in journal

Bildandet av Örebro Pappersbruksarbetarefackförening (2017)

Söderholm. K
Nordisk pappershistorisk tidskrift, Vol. 1, s. 8-9