Hoppa till innehållet
Leif Berglund
Leif Berglund

Leif Berglund

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
leif.berglund@ltu.se
0920-493087
A146 Luleå

Jag arbetar som universitetslektor vid Arbetsvetenskap här på Luleå tekniska universitet. Jag disputerade 2010 med en avhandling om validering av yrkeskunskaper och kompetens inom arbetslivet. Jag har under åren sedan dess arbetat i ett stort antal både mindre och större forskningsuppdrag, mestadels med inriktning på ungdomar, utbildning och arbetsmarknad. Sedan 2015 har min forskning främst fokuserat på risk och säkerhet inom byggbranschen. För närvarande driver vi ett projekt om installationsbranschens samarbete med företagshälsovården

Bakgrund

Jag påbörjade min akademiska karriär på sociologiprogrammet vid Luleå tekniska universitet år 2000 och avslutade min magisterexamen 2004. Jag blev anställd vid Luleå tekniska universitet 2005 och blev doktorand i januari 2006. Våren 2008 tog jag min licentiatexamen och våren 2010 blev jag doktor. Sedan hösten 2010 arbetar jag som forskare och numera även som lektor vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet. Jag disputerade i ämnet arbetsvetenskap och titta närmare på validering av kunskaper och kompetenser förvärvade i arbetslivet. Mitt fokus handlade om hur näringslivet själv värderar de kunskaper och kompetenser de har bland sina anställda. Efter avhandlingsarbetet har jag främst arbetat som lärare på sociologiprogrammet både grundkurser i sociologi och socialpsykologi men också ganska många kurser i våra två spår, personal och administration samt utredning. Jag har varit involverad i ett stort antal olika forskningsuppdrag av skilda slag, både EU-finansierade och andra. Det har gjort att jag har fått en bred erfarenhet av många områden, som t ex kommunal verksamhet, alkoholprevention, ungdomar, stadsbyggnad, näringsliv och nu senast byggbranschen där jag handleder en doktorand. Jag har även varit med att ta fram en kunskapssammanställning för Arbetsmiljöverket. Jag har också varit med i nationella nätverk kring validering och har också publicerat en del arbeten kring validering genom åren. Jag är också redaktionsmedlem i online-tidskriften PLAIO som uteslutande handlar om aspekter av validering. Jag har uppdraget som arbetsmiljöhandläggare vid min institution och utbildar i systematiskt arbetsmiljöarbete, både i ordinarie utbildningsprogram men även inom den interna BAM-utbildningen. Jag ingår som medlem inom ämnet i den forksningsgrupp som tittar på risk och säkerhet inom byggbranschen.

Privat

Jag är född 1959 och uppvuxen mitt i det vackra världsarvet Gammelstad, med sina cirka 400 kyrkstugor, en mil norr om Luleå. Numera bor jag sedan 1992, sex mil söderut längs efter E4:an i Storfors, Piteå. Innan jag började min akademiska karriär arbetade jag inom många olika typer av yrken vilket jag nu ser som en stor tillgång när jag undervisar och forskar inom olika områden. Jag är nog en person som starkt ogillar sysslolöshet och har ständigt projekt av olika slag på gång. Mycket av tiden tillbringar jag hemma med min familj, numera bara min hustru Carina som arbetar som församlingsassistent. Våra barn Amanda och Aron är utflugna (typ). Vi har ett stort engagemang i Svenska Kyrkan och där arbetar jag både ideellt med körsång och med förtroendeuppdrag. På min fritid tycker jag om att läsa, predika i kyrkor, skriva, musicera och arbeta på hus och gård.

Leif Berglund
Husbil – min och min frus nya stora passion!

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Post-Analysis of the Introduction of the EU Directive 92/57/EEC in the Swedish Construction Industry (2022)

Berglund. L, Johansson. J, Johansson. M, Nygren. M, Samuelson. B, Stenberg. M
Buildings, Vol. 12, nr. 10
Artikel i tidskrift

Education and Prior Learning Assessment in the Swedish Health Care Sector (2022)

Berglund. L, Ardström. M, Eklund. O
PLA Inside Out, nr. 8
Artikel i tidskrift

(O)möjligt arbetsmiljöarbete i detaljhandelns slimmade organisationer (2022)

Johansson. K, Berglund. L, Engqvist Persson. M, Rydström. K
Arbetsmarknad & Arbetsliv
Artikel i tidskrift

Occupational accidents in Swedish construction trades (2021)

Berglund. L, Johansson. M, Nygren. M, Samuelson. B, Stenberg. M, Johansson. J
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vol. 27, nr. 2, s. 552-561
Artikel i tidskrift

The Changed Relations between the Construction Industry and Occupational Health Services (2020)

Johansson. M, Nygren. M, Berglund. L
Work, Vol. 67, nr. 4, s. 903-915
Artikel i tidskrift

Occupational safety in the construction industry (2019)

Johansson. J, Berglund. L, Johansson. M, Nygren. M, Rask. K, Samuelson. B, et al.
Work, Vol. 64, nr. 1, s. 21-32