Malin Eneslätt
Malin Eneslätt

Malin Eneslätt

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsovetenskap
malin.eneslatt@ltu.se
0920-493934
S316 Luleå