Hoppa till innehållet
Malin Eneslätt
Malin Eneslätt

Malin Eneslätt

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
malin.eneslatt@ltu.se
0920-493934
S316 Luleå

Jag är legitimerad sjuksköterska, medicine doktor i vårdvetenskap och universitetslektor i omvårdnad. Jag disputerade i maj 2021 vid Karolinska Institutet på avhandlingen "Dösnack - metoder och verktyg för samtal om döende, död och framtida vård i livets slutskede".

Jag undervisar i olika kurser vid sjuksköterskeprogrammet. Mitt forskningsintresse rör folkhälsovetenskapliga perspektiv på döende, död och palliativ vård, och mer specifikt samtal och förberedelse för att möta dessa frågor. Jag bedriver helst aktionsforskning tillsammans med olika samhällsaktörer som berörs av forskningsprojekten.

Publikationer

Konferensbidrag

Implementering av en rutin för tidig förhandsplanering av vård i livets slutskede – personalens erfarenheter (2023)

Beck. S, Lundblad. L, Göras. C, Eneslätt. M
Paper presented at : 8e Nationella konferensen för palliativ vård
Artikel i tidskrift

Implementing advance care planning in Swedish healthcare settings–a qualitative study of professionals’ experiences (2023)

Beck. S, Lundblad. L, Göras. C, Eneslätt. M
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol. 41, nr. 1, s. 23-32
Konferensbidrag

Implementing ’advance care planning’ in Swedish healthcare settings – a study ofprofessionals’ experiences (2023)

Beck. S, Lundblad. L, Göras. C, Eneslätt. M
Paper presented at : Norrsken 2023 - Klinisk forskning i norra Sverige
Konferensbidrag

Stödprogrammet Family Talk Intervention: Mål och innehåll i samtal med familjer inom barncancervård (2023)

Eneslätt. M, Ayoub. M, Udo. C, Kreicbergs. U, Lövgren. M
Paper presented at : 8e Nationella konferensen för palliativ vård
Kapitel i bok, del av antologi

The DöBra cards (2023)

A tool to support death literacy?
Eneslätt. M, Johansson. T, Stoor. K, Tishelman. C
Ingår i: Culture, Spirituality and Religious Literacy in Healthcare