Hoppa till innehållet
Malin Eneslätt
Malin Eneslätt

Malin Eneslätt

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
malin.eneslatt@ltu.se
0920-493934
S316 Luleå

Jag är legitimerad sjuksköterska, medicine doktor i vårdvetenskap och universitetslektor i omvårdnad. Jag disputerade i maj 2021 vid Karolinska Institutet på avhandlingen "Dösnack - metoder och verktyg för samtal om döende, död och framtida vård i livets slutskede".

Jag undervisar i olika kurser vid sjuksköterskeprogrammet. Mitt forskningsintresse rör folkhälsovetenskapliga perspektiv på döende, död och palliativ vård, och mer specifikt samtal och förberedelse för att möta dessa frågor. Jag bedriver helst aktionsforskning tillsammans med olika samhällsaktörer som berörs av forskningsprojekten.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Values and preferences for future end‐of‐life care among the indigenous Sámi (2022)

Kroik. L, Eneslätt. M, Tishelman. C, Stoor. K, Edin‐Liljegren. A
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 36, nr. 2, s. 504-514
Konferensbidrag

Dissemination, Use and Impact of a Community-based, Conversational Advance Care Planning Intervention: Ripple Effects of the Swedish DöBra cards (2021)

Eneslätt. M, Helgesson. G, Tishelman. C
Paper presented at : European Association of Palliative Care 17th World Congress