Skip to content
Märtha Andersson
Märtha Andersson

Märtha Andersson

Senior Lecturer
Luleå University of Technology
Swedish and Education
Education and Languages
Department of Health, Education and Technology
Martha.Andersson@ltu.se
+46 (0)920 492547
R219 Luleå

Publications

Conference paper

“Hjälp, vi ska göra brädspel!” (2021)

Utmaning och designtänkande när svensklärarstudenter, F–3 och 4–6, skapar brädspel på lärarprogrammet
Thunberg. S, Andersson. M, Graeske. C
Part of: NNMF8 2021: Abstractbok, s. 188-189, Uppsala universitet, 2021, 3G-2
Conference paper

Learning About Learning by Making Board Games (2021)

Dialogical Perspectives from L1 Teacher Education
Thunberg. S, Andersson. M, Graeske. C
Part of: Abstracts of PapersPresented at the 15th European Conference on Game Based Learning ECGBL 2021, s. 127-127, ACI Academic Conferences International, 2021
Conference paper

Berättandets möjligheter (2015)

Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser
Andersson. M
Paper presented at : Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning : Framtida berättelser 03/12/2015 - 04/12/2015
Article in journal

Nyfikenhetens lov (2015)

Snooks detektivbyrå tar grepp om Norrbotten
Andersson. M
DramaForum, Vol. 2015, nr. 3-4, s. 6-8