Skip to content
Märtha Andersson
Märtha Andersson

Märtha Andersson

Senior Lecturer
Luleå University of Technology
Swedish and Education
Education and Languages
Department of Health, Education and Technology
Martha.Andersson@ltu.se
+46 (0)920 492547
R219 Luleå

Publications

Conference paper

“Hjälp, vi ska göra brädspel!” (2021)

Utmaning och designtänkande när svensklärarstudenter, F–3 och 4–6, skapar brädspel på lärarprogrammet
Thunberg. S, Andersson. M, Graeske. C
Part of: NNMF8 2021: Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning, 24-25 november 2021, Uppsala, Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur, 2021
Conference paper

Learning About Learning by Making Board Games (2021)

Dialogical Perspectives from L1 Teacher Education
Thunberg. S, Andersson. M, Graeske. C
Part of: Abstracts of PapersPresented at the 15th European Conference on Game Based Learning ECGBL 2021, s. 127-127, ACI Academic Conferences International, 2021
Conference paper

Berättandets möjligheter (2015)

Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser
Andersson. M
Paper presented at : Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning : Framtida berättelser 03/12/2015 - 04/12/2015
Article in journal

Nyfikenhetens lov (2015)

Snooks detektivbyrå tar grepp om Norrbotten
Andersson. M
DramaForum, Vol. 2015, nr. 3-4, s. 6-8