Samuel Hammarberg
Samuel Hammarberg

Samuel Hammarberg

Forskningsassistent
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
samuel.hammarberg@ltu.se
0920-493815
E853 Luleå

Forskningsprojekt

För att reducera utsläpp av växthusgaser samt energiförbrukning för fordon krävs, bland annat, lättare fordonskomponenter. Ett sätt att uppnå detta är att konstruera komponenter där både material, fördelningen av material, samt geometrin är optimerade. 

En geometrioptimering kan leda till komponenter med komplexa geometrier. Allt fler komponenttester sker med hjälp av numeriska metoder, exempelvis finita elementmetoden (FEM). På grund av detta är effektiva och tillförlitliga modeller eftersträvansvärt. För komplexa geometrier kan det därmed vara av intresse att reducera beräkningstiden genom så kallade homogeniserade modeller. För att beräkningstiden ska kunna reduceras medför homogeniseringen vissa förenklingar. Därmed är det viktigt att veta vilka fenomen som är av intresse och vilka som kan bortses från. 

Nedan följer en beskrivning av forskningsprojektet LIGHTFe där ovanstående är i fokus. 

 

LIGHTFe

Syftet med projektet är att ta fram numeriska metoder för att på ett beräkningsmässigt effektivt sätt kunna modellera och simulera stållaminat. Laminatet ska ha 30 % lägre densitet jämfört med solitt stål, och möta kraven på styvhet, krockegenskaper, och utmattning som ställs på fordons- och lastbilsindustrin.

En mer utförlig beskrivning av projektet finns på nedanstående länk: 

 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Ultra high strength steel sandwich for lightweight applications (2020)

Hammarberg. S, Kajberg. J, Larsson. S, Jonsén. P
SN Applied Sciences, Vol. 2, nr. 6
Konferensbidrag

A combined modeling approach to capture the physical interactions between pulp, charge and structure in a tumbling (2019)

Suarez. L, Jonsén. P, Hammarberg. S
Paper presented at : VI International Conference on Particle-based Methods, Fundamentals and Applications (PARTICLES 2019), 28-30 October, 2019, Barcelona, Spain
Konferensbidrag

Modeling of Ultra High Strength Steel Sandwiches with Lightweight Cores (2019)

Hammarberg. S, Kajberg. J, Jonsén. P
Ingår i: CHS² 2019 - 7th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High Performance Steel, s. 313-320, 2019
Artikel i tidskrift

Preliminary validation of a new way to model physical interactions between pulp, charge and mill structure in tumbling mills (2019)

Jonsén. P, Hammarberg. S, Pålsson. B, Lindkvist. G
Minerals Engineering, Vol. 130, s. 76-84
Konferensbidrag

A Particle Based Modelling Approach for Predicting Charge Dynamics in Tumbling Ball Mills (2018)

Jonsén. P, Larsson. S, Pålsson. B, Hammarberg. S, Lindkvist. G
Paper presented at : 13th World Congress in Computational Mechanics