Hoppa till innehållet
Betty Christakopoulou
Betty Christakopoulou

Betty Christakopoulou

Projektledare
Luleå tekniska universitet
Malmgeologi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
betty.christakopoulou@ltu.se
0920-492850
T1035 Luleå

Jag är projektledare vid Institutionen vid Samhällsbyggnad och Naturresurser. Jag har 25 års erfarenhet av projektledning i forskningsprojekt, av workshops och konferenser.

Jag har en kandidatexamen i ingenjörskunskap, en Master i jordbruksekonomi, en examen i marketing och är utbildad i projektledning för EU och i internationella projekt.

Jag har varit projektledare för stora forskningsprogram och projekt som NordMin – A Nordic Network of Expertise for a Sustainable Mining and Mineral Industry (Nordic) https://www.ltu.se/research/subjects/Malmgeologi/Nordmin  , CAMM2 – Centrum för Avancerad Gruvteknik och Metallurgi (nationell) https://www.ltu.se/centres/o/camm , och ett stort antal EU-finansierade projekt.

Jag har organiserat flera workshops och konferenser både nationellt och internationellt. För närvarande arbetar jag aktivt inom LTU:s strategiska forskningsområde SUN- Naturresurser för hållbar samhällsomvandling https://www.ltu.se/research/Framtidsomraden/SUN , i kompetenscentret DRIZZLE-Centrum för dagvattenhantering  https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/2.89975  och i flera forskningsprojekt. Jag arbetar också med Rut & Sten Brands fond for bergteknikens främjande.

Mina uppgifter inkluderar strategisk och resursplanering, budgetering, allokering av resurser, framtagande och förhandling av kontrakt, utförande och utvärdering av projektaktiviteter, utveckling och uppföljning av status- och lägesrapporter, presentationer och offentliga framträdanden.