Skip to content
Yijun Shi
Yijun Shi

Yijun Shi

Professor
Luleå University of Technology
Machine Elements
Machine Elements
Department of Engineering Sciences and Mathematics
yijun.shi@ltu.se
+46 (0)920 492064
E839a Luleå