Hoppa till innehållet

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.

Industriell miljö ochprocessteknik
Forskning och forskarutbildning

Forskningen vid Luleå tekniska universitet är till övervägande del tillämpad och sker i nära samarbete med internationella och nationella företag och samarbetspartners. Forskningen omsätter närmare 1 miljard kronor och var vid årsskiftet indelad i 67 forskningsämnen.

HR
Utbildning på grund- och avancerad nivå

Siffror kring studenter och utbildningar vid Luleå tekniska universitet. Samtliga siffror är hämtade från årsredovisningen 2021.

Studenter som pluggar tillsammans
Omsättning

Luleå tekniska universitet omsätter 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda, 49 % kvinnor och 51 % män. Vi har 19 155 studenter, 58 % kvinnor och 42 % män.

Fakta på fickan 2022
Fakta på fickan 2022

En snabb överblick av universitetets organisation och fakta baserat på årsredovisning 2021.

Klassrumsundervisning
Medarbetare

Så många forskare, lärare och annan personal arbetar på Luleå tekniska universitet.