Hoppa till innehållet
Toppbild PRECISE KLAR

PRECISE – hållbar precisionshälsa

Hållbar precisionshälsa handlar om att möjliggöra ett attraktivt samhälle som främjar god hälsa genom hela livsspannet. Tillvägagångssättet kan sammanfattas som att öka träffsäkerheten för att kunna göra rätt insats vid rätt tidpunkt. Framtidsområdet PRECISE är en satsning på banbrytande forskning inom hållbar precisionshälsa.

PRECISE är utsett till framtidsområde vid Luleå tekniska universitet, och är en strategisk satsning för banbrytande forskning i samverkan mellan universitetet och olika samhällsaktörer. Framtidsområdet PRECISE är en tvärdisciplinär miljö där en rad olika forskningsämnen samverkar. Forskningen kommer beröra precisionshälsa på molekyl-, individ- och samhällsnivå.

Området precisionshälsa är ett nytt innovativt område som fått stort genomslag hos både svenska och internationella myndigheter och forskningsfinansiärer. Det täcker in flera av FN:s globala hållbarhetsmål, bland annat för god hälsa och välbefinnande samt hållbara städer och samhällen. 

Genom starka partnerskap med externa intressenter kommer PRECISE bidra till att positionera Luleå tekniska universitet som en ledande aktör i att utveckla det nya attraktiva hälsosamma samhället.

Exempel på olika tvärvetenskapliga forskningsinriktningar inom PRECISE:

  • Tidig och träffsäker upptäckt av sjukdomar och riskfaktorer för ohälsa.
  • Individanpassade åtgärder för monitorering och rehabilitering.
  • Attraktiva, inkluderande och hälsofrämjande miljöer.
Fredrik Nikolajeff

Fredrik Nikolajeff, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492904
Organisation: Medicinsk teknik, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Maria Larsson-Lund

Maria Larsson-Lund, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493833
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Örjan Johansson

Örjan Johansson, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491386
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser