Hoppa till innehållet
Lumiapic

LUMIA - Luleå Material Imaging and Analysis

LUMIA är en sammanslagning av fyra laboratorier som bedriver mikroanalys av olika fasta material i 2D/3D/4D.

Inom LUMIA har analytisk forskarexpertis och avancerad analysutrustning förts samman för att skapa grogrund för banbrytande forskning och analys av olika material. LUMIA utgör ett nav för den tekniska analyskapaciteten vid universitetet och denna experimentella miljö för avancerad materialanalys utgör en kreativ mötesplats för forskare, studenter och företag.

Verksamhetsledare

Glenn Bark

Bark, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039
MAX IV
LTU samarbetar med MAX IV i unikt utbildningsprogram

PRISMAS, ett tvärvetenskapligt doktorandprogram som involverar nio svenska universitet och MAX IV, lanseras i januari 2023. Programmet är inriktat på FN:s globala mål och Horisont Europas centrala forsknings- och innovationsområden. Målet är att skapa ett nätverk av nästa generations experter inom synkrotronljusbaserad forskning ochunderlätta för universitet och industri att till fullo utnyttja världsledande synkrotonljusanläggningar som MAX IV.

Årets innovatörer 2022

Priset som årets studentinnovatör vid Luleå tekniska universitet går till Sofie Zätterqvist som står bakom ”Don´t Be An Asshole Brewery”, ett kreativt koncept för alkoholfritt öl med syfte att utmana, utbilda och engagera unga människor kring genus och (o)jämställdhet. Forskarpriset går till professor Jonas Hedlund för en innovation med potiential att bli en viktig pusselbit till den gröna omställningen.

Innovationsdagen 2022

Under tisdagen höll Luleå tekniska universitet Innovationsdagen 2022 i Vetenskapens hus. Årets tema är innovation för en attraktiv region just för att det görs så många och stora industriella satsningar i Norr- och Västerbotten. Därför presenterades under dagen flera av universitetets bidrag till samhällsutvecklingen.