Byggproduktion och teknik

Ämnet omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

Artikel i tidskrift
Jassim. H, Krantz. J, Lu. W, Olofsson. T
Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 26, nr. 6, s. 490-512
Artikel i tidskrift
Feng. K, Lu. W, Chen. S, Wang. S, Yang. B, Sun. C, et al.
Automation in Construction
Artikel i tidskrift
Mata. É, Wanemark. J, Österbring. M, Shadram. F
Energy and Buildings, Vol. 223
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik