Byggproduktion och teknik

Ämnet omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

Ingår i: ICCREM 2016, BIM Application and Offsite Construction - Proceedings of the 2016 International Conference on Construction and Real Estate Management 2016, s. 307-315, American Society of Civil Engineers (ASCE), 2017
Ingår i: IGLC 2017, Proceedings of the 25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction 2017, s. 853-860, The International Group for Lean Construction, 2017
Ingår i: IGLC 2017, Proceedings of the 25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction 2017, s. 861-868, The International Group for Lean Construction, 2017
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik