Hoppa till innehållet
Platsinnovation
Illustration: Hanna Weinmar Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Platsinnovation

Publicerad: 18 september 2022

Inom forskningsämnet Design studeras platsinnovation, det vill säga nytänkande sätt att utforma attraktiva, inkluderande och hållbara livsmiljöer såsom byar, städer, stadsdelar och besöksmål.

Platsinnovation handlar om designdriven helhetsutveckling av olika sorters platser, där det skapas innovativa synergier mellan tre pusselbitar på platsen:

  • Fysisk gestaltning
  • Innehåll med service och aktiviteter
  • Kommunikation med invånare och omvärld

Dessa pusselbitar binds samman av platsens identitet, där dess historia, kultur, natur m.m. utgör en röd tråd. Fyra typer av målgrupper fokuseras: invånare, besökare, företagare och investerare.

Platsinnovation

Våra FoU-projekt om platsinnovation

Publikationer

Wikberg-Nilsson, Å., & Jakobsson, M. (2023). Ung 2.0 - En forskningsstudie om ungas fritidsvanor och fritidsbehov med avseende på inkludering och attraktiv livsmiljö i Piteå kommun. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns här.

Nilsson, K. L., Segerstedt, E., Sjöholm, J., Wikberg Nilsson, Å. (2022). Attraktiva livsmiljöer i norr. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns här.

Wikberg-Nilsson, Å., Eronen, M., Sjöholm, J., Hidman, E., Molnar, S., Andersson, L., Crossler Ernström, T., Haugen, K. (2022). En plats att leva på - Handbok för samskapade, inkluderande och attraktiva livsmiljöer. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns här.

Lindberg, M. (2022). Social innovation i landsbygdens civilsamhällen – från lokala servicepunkter till världskända besöksmål. I Cras, P., Essen, J. von, Hansen, K., Nordfeldt, M., Åberg, P. (red.). Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, sid 55-66. Finns här.

Eronen, M., & Wikberg Nilsson, Å. (2022). Dreamcatching - introducing a reflexive tool to facilitate situated complexity in urban co-design practices. Journal of Urban Design. Finns här.

Lindberg, M., Wikberg Nilsson, Å., Segerstedt, E., Hidman, E., Nilsson, K. L., Karlberg, H., Balogh, J. (2020). Co-Creative Place Innovation in an Arctic Town. 13(4): 447-463. Journal of Place Management and Development. Finns här

Lindberg, M., Karlberg, H., Balogh, J. (2019). Orienteringsbok: Platsinnovativa stadskärnor genom nyskapande synergier. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns här.

Lindberg, M. (2019). På spaning efter platsinnovativa stadskärnor. I Öberg, M., Thufvesson, O., Bergman, B. (red.). Spaning om stadens utveckling. Forskningsrådets spaning 2019. Malmö: Svenska stadskärnor, sid 33-35. Finns här.

Lindberg, M., Johansson, K., Karlberg, H., Balogh, J. (2019). Platsinnovativa synergier för attraktiva stadskärnor. I Algehed, J., Eneqvist, E., Jensen, C., Lööf, J. (red). Innovation och stadsutveckling – en forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun. Göteborg: RISE, sid 189-200. Finns här.

Lindberg, M., Johansson, K., Karlberg, H., Balogh, J. (2019). Place Innovative Synergies for City Center Attractiveness: A Matter of Experiencing Retail and Retailing Experiences. Urban Planning. 4(1): 91-105. Finns här.

Wikberg-Nilsson, Å., Blomqvist, K., Jahnke, M., Molnar, S., Nilsson, K. L., de Fine Licht, K., Öhrling, T. (2018). Tillgänglighetsdesign för stadens utveckling. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns här.

Karlberg, H. & Lindberg, M. (2017). Orienteringsbok: Platsinnovation för ett attraktivt samhälle. Luleå: Luleå tekniska universitet. Finns här.

Lindberg, M., Gelter, J., Karlberg, H. (2017). Tourism networking for regional place innovation in Swedish Lapland. International Journal of Innovation and Regional Development. 7(4): 257-272. Finns här.

Lindberg, M., Ericson, Å., Gelter, J., Karlberg, H. (2015). Samhällsdesign genom platsinnovation. Design Research Journal. (1): 9-13. Finns här.

Karlberg, H. (2015). Vistas, verka, växa – att utveckla attraktiva platser genom design. Luleå: LTU Business. Finns här.

 

Kontakt

Åsa Wikberg Nilsson, professor i design

Malin Lindberg, professor i genus och teknik

Minna Eronen, doktorand i design

Helena Godotter Karlberg, affärsutvecklare vid LTU Business