Hoppa till innehållet
Energiteknik.jpg

Energiteknik

Ämnet Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

I vår verksamhet kombinerar vi arbeten på system-/komponentnivå med detaljerade studier inom energiomvandlingsprocessen. Forskningen drivs ofta i samarbete med företag, statliga organisationer, beslutsfattare och andra intressenter och kanske framförallt tillsammans med kollegor från industri, olika universitet och forskningsinstitut.

Vår forskning och utbildning kombinerar vetenskap med industriell erfarenhet och praktik. Våra ingenjörer och forskningsresultat skapar en hållbar framtid.

Utbildning

Vi erbjuder ett varierat kursutbud som täcker in allt från grundläggande termodynamiska processer till mer avancerade tillämpningar. Våra kurser är främst riktade till studenter på civilingenjörsprogrammen - Hållbar energiteknik, Maskinteknik och Klimatfysik, teknik och samhälle men kan även läsas av andra studenter med lämplig studiebakgrund.

Forskning

Forskningen i ämnet är indelad i områdena:

Termokemisk energiomvandling: inom området är forskningen inriktad mot produktion av drivmedel, material, el och värme genom förbränning, förgasning och pyrolys av bränslen.

Joniska lösningar för energiapplikationer: det långsiktiga målet med vår forskning inom området är att förstå, simulera och utvärdera joniska lösningar för olika applikationer, t ex gasseparering & -omvandling, batterier, absorptionscykler, etc.

Energieffektivisering: inom området studeras aspekter relaterat till energieffektivitet på komponent-, process- och systemnivå, med särskilt fokus på byggnader och industri.

Energisystemanalys: inom området är forskningen inriktad mot omställningen mot en hållbar framtid, inklusive studier relaterat till nya tekniker, processintegration och policy/styrmedel, såväl som till övergripande energisystemaspekter på lokal/urban, nationell och supranationell nivå.

Vi deltar bl a i följande centrumbildningar/stora forskningsmiljöer: Bio4Energyf3, Trees For Me, CESTAP, CH2ESS, Creaternity, SUN och Cloudberry Datacenters 

Foto: Pixabay
Vätgas ger markeffektiv produktion av biodrivmedel

Brasilien är världens näst största producent av biodrivmedel. En ny internationell forskningsstudie där Luleå tekniska universitet medverkar, visar att produktionen av förnybara bränslen från sockerrör i Brasilien kan ökas med mer än 40 procent, utan att odla mer mark. Med hjälp av vätgas nyttjas varje sockerrör bättre i biodrivmedelsproduktionen.

Piplien Bottenviken
Förstudie om vätgasinfrastruktur runt Bottenviken

Att bygga en högtryckspipeline för vätgas runt Bottenviken är en enorm infrastruktursatsning som nu utreds av forskningsinstitutet RISE och Luleå tekniska universitet. Målet är att ta fram scenarier och lösningar för vätgasens roll i energisystemet.

Foto: Katarina Karlsson
Rundabordssamtal om grön vätgas i Europa

Grön vätgas för industriomställningen i Europa har varit i fokus vid rundabordssamtal i Luleå under ett par dagar. Medverkande var intressenter inom politik, industri och akademi från Tyskland, Norge, Finland, Danmark och Sverige – med bland andra Rikard Gebart, professor inom energiteknik vid Luleå tekniska universitet.