Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Energiteknik

Ämnet Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Utbildning

Vi erbjuder ett varierat kursutbud som täcker in allt från grundläggande termodynamiska processer till mer avancerade tillämpningar. Våra kurser är främst riktade till elever på civilingenjörsprogrammen - Hållbar Energiteknik och Maskinprogrammet, men kan även läsas av andra studenter med lämplig studiebakgrund.

Forskning

Forskningen i ämnet är indelad i områdena

Termokemisk energiomvandling: Inom området är forskningen inriktad mot produktion av drivmedel, material, el och värme genom förbränning, förgasning och pyrolys av bränslen.

Energieffektivisering/energisystemanalys: Inom området studeras hur processintegration av olika delkomponenter/-processer och energisystemaspekter kan minska såväl energianvändningen som miljöbelastningen i industrin och samhället.

CO2 separation/-avskiljning och -lagring: Det långsiktiga målet med vår forskning inom området är att förstå, simulera och utvärdera olika CO2 -separerings- och lagringsprocesser.

I vår verksamhet kombinerar vi arbeten på system-/komponentnivå med detaljerade studier inom energiomvandlingsprocessen. Forskningen drivs ofta i samarbete med företag, statliga organisationer, beslutsfattare och andra intressenter och kanske framförallt tillsammans med kollegor från industri, olika universitet och forskningsinstitut.

Vår forskning och utbildning kombinerar vetenskap med industriell erfarenhet och praktik. Våra ingenjörer och forskningsresultat skapar en hållbar framtid.