Toppbild teknikhistoria
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskarutbildningsämnet historia

Historieämnet vid Luleå tekniska universitet är inriktat mot teknikhistoria som i sin tur inriktar sig mot hur olika slags teknik påverkat människans roll i samhällsförändringen och hur mänsklig kultur påverkat teknikutvecklingen. Det är ett ämne som undersöker samhälleliga företeelser i ett tidsperspektiv och problematiserar tekniken utifrån förändrad teknikanvändning i olika miljöer och bland olika grupper av människor. Med teknik förstås både föremål av teknisk natur och de verksamheter i vilken teknik praktiseras.

Forskning i teknikhistoria och historia vid LTU

Forskningen i teknikhistoria vid LTU är i hög grad profilerad mot områden som berör miljö, energi och naturresurser. Således studeras bl.a. processindustriell miljöanpassning och tekniska landvinningar i relation till naturresursanvändning och institutionella förändringar ur ett 1900-tals perspektiv.

Det bedrivs även teknikhistorisk forskning om hur tekniska landvinningar har påverkat samhällsutvecklingen och skapat stora komplex av samverkande teknik under industrialiseringsprocessen. Centrala frågeställningar handlar om hur teknikval påverkar institutionella förändringar och miljöval, samt hur sociala mönster och kulturella föreställningar påverkar användningen av teknik. Andra profilområden handlar om förflyttningar, nationella minoriteter, etnicitet och migration. Här bedrivs också forskning i politisk historia, samt arbetslivshistoria.

Nyheter

Foto: Tomas Bergman

Dag Avango

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
0920-491573