Hoppa till innehållet
Sjangeli
Sjangeli koppargruva. Foto: Curt Persson 2017 Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Välkommen till historia

Historia är ett ämne som både beskriver, men framför allt förklarar samhällsförändringar och händelser i det förflutna. På enheten för historia vid Luleå tekniska universitet är vi ett antal medarbetare som ägnar sig åt att forska och undervisa om historia.

Historieforskningen på LTU är framförallt inriktad på den moderna perioden, i huvudsak senmodern tid. Mycket av forskningen ligger inom fältet teknik- och vetenskapshistoria samt miljöhistoria. I fokus står forskningsproblem gällande teknisk och industriell förändring och förändrade förhållningssätt till miljön, ofta med tonvikt på hanteringen av naturresurser. Andra centrala forskningsproblem rör migration samt förändringsprocesser inom utbildning, vetenskap och kunskapsbildning. Ett viktigt profilområde är urfolkshistoria och de nationella minoriteternas historia, särskilt samisk och tornedalsk.

Vi bedriver även undervisning i historia, där innehållet är brett och sträcker sig från vår tidigaste historia till nutid. Fokus ligger på Sverige, men i en global kontext och ett perspektiv som gör att vi kan belysa det förflutna på ett sätt som synliggör den stora variation av människor och företeelser som påverkat historiens förlopp. Vi erbjuder kurser inom program såväl som fristående kurser, många på distans.

Dag Avango
Forskare från Luleå i ledningen för Antarktisexpedition

Lämningarna efter den första svenska Antarktis-expeditionen hotas att förstöras av de snabba klimatförändringarna. Nu ska svenska och argentinska forskare åka dit för att dokumentera och försöka bevara lämningarna innan det är för sent. Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, leder det svenska forskarteamet under expeditionen CHAQ 2020.

Dag Avango-ETS.jpg
Dag Avango Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
0920-491573