Hoppa till innehållet
velocity.png
Simulation of the flow of gas in a grate-kiln. The flow field is used to evaluate different injection strategies of ammonia and urea.

Flerfasflöden

Publicerad: 1 mars 2011

De flesta industriella processerna har någon typ av flerfasflöden. Här jobbar vi med suspensioner av olika koncentrationer (från utspädda till koncentrerade) flödande vid olika Reynolds tal. Vi jobbar även med att modellera förbränningsprocesser. Exempel på tillämpningar inom detta område är transport av nanofiber i lungorna, reduktion av NOx i förbränningsprocesser, sprayprocesser i stål och gruvindustrin samt komposittillverkning.

str nanofibers.jpg
The motion of nanofibres in a tube for different aspects ratios of the fibres.
str flow of gas.gif
Simulation of the flow of gas in a grate-kiln. The flow field is used to evaluate different injection strategies of ammonia and urea.
str PIV.jpg
PIV measurements of bubble motion during compression of a fluid between two parallel plates as a model experiment of compression moulding of SMC.