Hoppa till innehållet
logga blå vit

Ett kompetensnätverk inom VA-teknik

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet samt resurseffektiva små avloppssystem, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Ansvarig för forskningen är Prof. Maria Viklander.

Kateryna Utkina
Gästforskare från Ukraina förstärker Dag&Nät

I november 2022 har Kateryna Utkina anställts som forskare inom Dag&Nät, där hon kommer att arbeta med en samhällsekonomiska utvärdering av blå-grön infrastruktur.

ICWS_2022
Forskningsresultat presenterades på våtmarkskonferens ICWS 2022

Doktoranderna Rasmus Klapp och Mashreki Sami tog i början av november 2022 tåg och flyg ner till Lyon i Frankrike för att delta i den internationella konferensen ICWS 2022 om våtmarker för rening av vatten för att presentera sin forskning och ta del av internationella resultat.

WE
Mot en nollföroreningsstrategi för potentiellt hälsofarliga ämnen i vattnets kretslopp

Som ett led i ambitionen att uppnå ett vattensmart samhälle publicerade den europeiska vattenplattformen Water Europe en vitbok som presenterar ett kollektivt yttrande från aktörer inom europeiska vattensektorn om att uppnå nollförorening i vatten.

Projekt PRECISE
Första finansierade projekten inom PRECISE

Nu påbörjas de första forskningsprojekten inom framtidsområdet för hållbar precisionshälsa – PRECISE. Närmare 5 miljoner kronor fördelas på 28 beviljade startprojekt. Tillsammans representerar projekten många aspekter av precisionshälsa, från diagnos på molekylnivå av tidiga sjukdomstillstånd till hälsofrämjande åtgärder vid renovering av hus.

BGI
Hur bidrar blå-grön infrastruktur till hälsa och rekreation?

Inom LTUs satsning på starka forskningsområden har Godecke Blecken beviljats finansiering för projektet ”Which blue-green infrastructure implementation scenarios are best tailored to support public health?”.

AT
Examensarbete om reningsförmågan av olika biofiltermaterial i svenskt klimat

Anna Träff har avslutat sin studier inom civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik med inriktning Miljö och Vatten vid Luleå Tekniska Universitet.