Hoppa till innehållet
logga blå vit

Ett kompetensnätverk inom VA-teknik

Dag&Nät vid LTU utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Ansvarig för forskningen är Prof. Maria Viklander.

Fastighetsnära dagvattenhantering och branschstandard för prefabricerade dagvattenlösningar

Dag&Nät-forskare från RISE och LTU har medverkat i ett nyligen avslutat Vinnova-finansierat testbäddsprojekt om fastighetsnära dagvattenhantering och branschstandard för utvärdering av prefabricerade dagvattenlösningar.

testbädd

InfraSweden2030:s programkonferens

I oktober genomförde InfraSweden2030 sin årliga programkonferens. På grund av pandemin genomfördes konferensen i år helt on-line, med de fördelar som ett sådant upplägg kan ge. Konferensen öppnades för första gången upp för externa deltagare och alla med pågående projekt uppmanades att bjuda in intressenter.

gatubild