logga blå vit

Ett kompetensnätverk inom VA-teknik

Dag&Nät vid LTU utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Ansvarig för forskningen är Prof. Maria Viklander.

Vilka risker bygger vi in med blågrön infrastruktur?

Infiltrationstest och provtagning den 13 november 2019 utanför Environmental Protection Agency, Ohio

Workshop – Snödeponier

För många kommuner i Sverige är stora de-centrala snödeponier för lagring av urban snö en viktig del i snöhanteringen vintertid. De stora snödeponierna medför emellertid årligen en enorm transport av snö. Smältvatten från snödeponier innehåller dessutom liknande föroreningar som dagvatten och smältvattnet rinner idag ofta obehandlat ut i sjöar och vattendrag.

Nacksta deponi i Sundsvall snöåret 2018