Hoppa till innehållet
logga blå vit

Ett kompetensnätverk inom VA-teknik

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet samt resurseffektiva små avloppssystem, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Ansvarig för forskningen är Prof. Maria Viklander.

Charlotta Jernå har studerat Civilingenjör Naturresursteknik
Examensarbete om Våtkomposten i Hölö, Södertälje

Charlotta Jernå har studerat Civilingenjör Naturresursteknik, inriktning miljö och vatten vid Luleå tekniska universitet. Hon har nu färdigställt sitt examensarbete. Arbetet har syftat till att utvärdera våtkomposten i Södertälje som är en del av kommunens kretsloppssystem.

snowmelt
Klimatanpassade designkriterier för grön infrastruktur?

I samband med den ökande urbaniseringen och globala uppvärmningen finns ett växande intresse för implementering av grön infrastruktur i olika klimat och regioner. Att identifiera lämpliga designkriterier för dessa anläggningar är viktigt för att säkerställa en lokal anpassning av designen för att uppfylla miljökraven.

Studera Foto: Simon Eliasson
Kurser om Mikroföroreningar samt Vatten & Energi

Vattenforskarskolan ger kurser hösten 2022

tillskottsvatten&bräddning
Nätverket Tillskottsvatten och Bräddning

Den 31 maj hölls det tredje online-seminariet inom ramen för Nätverket för tillskottsvatten och bräddning. Temat för detta seminarium var bräddningar.

SVU
Rapport inom SVU-projektet om LTA-system publicerad

Nu är SVU projektet ”Erfarenheter av LTA-system - En kunskapssammanställning” avslutat.

DRIZZLE SWE
DRIZZLE rekommenderas få fortsättning

Efter 5-årsutvärderingen av de 8 kompetenscentrum som startade under 2017 har Vinnova fattat ett inriktningsbeslut om att fortsätta finansiera ”DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering” under ytterligare 5 år.

Utsav
Utsav Adhikari ny doktorand på VA-teknik

Utsav Adhikari började som doktorand inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet i maj 2022

RF
Föroreningar i biofilter och långtidsfunktion i kallt klimat

Under hösten 2022 kommer Robert Furén att presentera sin licentiatavhandling inom DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering med titeln “Storm water bioretention: Pollutant occurrence and accumulation in filter material and forebay” vid Luleå tekniska universitet. Resultaten visar bland annat på vikten av drift och underhåll vid sidan av god design för upprätthållande av god funktion över tid

snö
När blå-grön infrastruktur blir vit…

Stadsplanering och utformning av urbana miljöer har ofta utgått från ett ekonomiskt och platsoptimerande perspektiv. Men sedan introduktionen av begreppet ekosystemtjänster har infrastruktur som bidrar med mervärden fått mer uppmärksamhet

Suna
Suna Ekin Kali anställd som doktorand i VA-teknik

Suna Ekin Kali anställdes som doktorand i VA-teknik vid Luleå tekniska universitet i april 2022. Hennes forskning fokuserar på att undersöka dagvattnets påverkan på recipienten och modellering av dagvattenkvalitet

Vatten, sjö, hav, solglitter Foto: Pixabay
I media: Luleå tekniska universitet utbildar vatteningenjörer

En ny civilingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet ska bidra till återväxten av nya vatteningenjörer till den svenska VA-branschen.

EJSW2
European Junior Scientist Workshop 2022

Den 25:e upplagan av EJSW workshopen ägde rum 16-20 maj 2022 i Saint Maurice, Frankrike, en liten by med ett omgivande landskap som är karakteristiskt för de franska alperna.