Dag&Nät logga
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ett kompetensnätverk inom VA-teknik

Dag&Nät vid LTU utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Ansvarig för forskningen är Prof. Maria Viklander

Branschdag med fokus på avlopp

Vad gör man när reningsverket brinner upp? I mars 2018 brann anläggningen i Täfteå ner till grunden. VA-chef Robert Hansson berättade om arbetet med krishantering och återuppbyggnad.

Annelie Hedström, VA-teknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg

Mikroskräp i urban miljö: Analys av antropogena partiklar ackumulerade i snö

Foto: Privat

Rening av dagvatten från vägar och tak med filterteknik

Dagens kraftiga urbaniseringstrend medför en ökning av andelen hårdgjorda ytor i staden och leder därmed till ökad avrinning av förorenat dagvatten som behöver behandlas för att undvika att föroreningarna såsom metaller och organiska föroreningar hamnar i sjöar och vattendrag.

Nationalmuseum Stockholm

Hur påverkar valet av byggnadsmaterial vårt dagvatten?

Pilottal LTU