Hoppa till innehållet
logga blå vit

Ett kompetensnätverk inom VA-teknik

Dag&Nät vid LTU utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Ansvarig för forskningen är Prof. Maria Viklander.

Ico Broekhuizen
Ico Broekhuizen anställs efter disputation

Efter att ha disputerat i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet våren 2021 stannar Ico Broekhuizen kvar vid forskningsämnet och förstärker gruppen med sin kompetens inom forskning och utbildning.

biofilter Malmö
Två nya projekt om dagvattenhantering på kvartersmark och från järnvägsinfrastruktur

Två nya projekt, båda inom hantering av dagvatten i bebyggt område, har nyligen beviljats av Vinnova respektive Trafikverket.

AM
Jämförelse av metoder för identifiering av källor till föroreningar i dagvatten

Listan på föroreningar som förekommer i dagvatten kan göras lång och varierar ofta mellan olika typer av avrinning. En viktig del i att förhindra försämrad vattenkvalitet i urbana ytvattenförekomster är kunskap om de källor som bidrar med föroreningar

OB
Examensarbete om åtgärder vid reningsverk

Oskar Bäck, som läst civilingenjörsutbildningen Naturresursteknik, inriktning Miljö & Vatten vid Luleå tekniska universitet, har nu färdigställt sitt examensarbete. Han genomförde studien på uppdrag av Roslagsvatten AB. Målet med arbetet var att bidra med kunskap så att flotationsprocessen på Margretelunds avloppsreningsverk kan förbättras

Biofilter Sundsvall
I media: Plastskräp väntas öka kraftigt i världen

Katharina Lange, VA-teknik, i nyheterna från TV4 om mikroplastproblematiken.

fr
Examensarbete om sorptionsförmågan av dagvattenföroreningar hos olika materialblandningar

Fredrik Rydholm har avslutat sin studietid vid Luleå tekniska universitet, där han gick civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik med inriktning Miljö och Vatten