Informationssystem

Informationssystem definieras som ett tvärvetenskapligt forskningsämne, som omfattar design och användning av informationsteknologi i förhållande till människor, organisationer och samhällen. IS-relaterad forskning avser främst det strategiska forskningsområdet för möjliggörande IKT.

Ämnesföreträdare

Anna Ståhlbröst

Anna Ståhlbröst, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492091
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik