Hoppa till innehållet

Informationssystem

Forskningsämnet Informationssystem vid Luleå tekniska universitet fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människa, organisation och samhälle. Vår vision är att designa och utveckla kunskap om digital transformation för ett hållbart samhälle, med utgångspunkt i lokala förhållanden, för att få global påverkan.

För att uppnå vår vision  tar vi avstamp i  SISAs nya definition: ”Informationssystem är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om digitalisering och dess förutsättningar, betydelser, värderingar och konsekvenser i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Ämnet inkluderar studier och utveckling av digitala metoder, resurser, artefakter och system. Digital praxis inkluderar hantering, design, implementering och användning av digitala resurser, artefakter och system”.

I linje med vår vision och SISAs definition, adresserar vår forskargrupp informationsteknologins transformativa potential för både människor, organisationer och samhällen.

Våra nyckelområden för forskning:
• Digital transformation & innovation
• Människocentrerad (ansvarstagande) innovation och design
• Informationssäkerhet
• Cybersäkerhet
• Beslutsvetenskap
• Data science
• Dataarkitektur för AI

Vårt forskningsämne är ett forum för  multidisciplinär forskning inom områdena digital transformation, informationssäkerhet och dataanalys. Vårt IS-ämne uppmuntrar till forskningssamverkan där forskare från olika ämnen samarbetar med varandra för att lösa samtida forskningsproblem.

Ämnesföreträdare

Anna Ståhlbröst

Anna Ståhlbröst, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492091
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Informationssystemsforskare—Nya medlemmar i arbetsgrupper inom Cybernoden

Den svenska noden för att accelerera innovation och forskning inom cybersäkerhet invigdes i slutet av 2020. Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer (CiSS) ingår som medlem sedan start.

Borderless Cooperation
Borderless Cooperation

Interreg Nord has together with Interreg Botnia-Atlantica produced a book to show the breadth of the cross-border projects and the strength that will work together.

Ali Ismail Awad, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Ali Ismail Awad i topprankning

I en ranking av världens 2 % främsta forskare, utförd av Stanford University, ingår Ali Ismail Awad, biträdande professor vid Luleå teknika universitet.

Cyber Security
CYNIC - Meet

Cybersecurity & Digitalization - From SMEs to Authorities

Ahmed Elragal
Forskning hjälper Polarbröd med digitalisering

Forskare vid Luleå tekniska universitet har inlett ett samarbete med Polarbröd för att studera företagets beslutsprocess. Syftet med samarbetet är att stödja Polarbröds digitaliseringsresa, med särskilt fokus på datadrivet beslutsfattande.