Hoppa till innehållet

Informationssystem

Forskningsämnet Informationssystem vid Luleå tekniska universitet fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människa, organisation och samhälle. Vår vision är att designa och utveckla kunskap om digital transformation för ett hållbart samhälle, med utgångspunkt i lokala förhållanden, för att få global påverkan.

För att uppnå vår vision  tar vi avstamp i  SISAs nya definition: ”Informationssystem är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om digitalisering och dess förutsättningar, betydelser, värderingar och konsekvenser i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Ämnet inkluderar studier och utveckling av digitala metoder, resurser, artefakter och system. Digital praxis inkluderar hantering, design, implementering och användning av digitala resurser, artefakter och system”.

I linje med vår vision och SISAs definition, adresserar vår forskargrupp informationsteknologins transformativa potential för både människor, organisationer och samhällen.

Våra nyckelområden för forskning:
• Digital transformation & innovation
• Människocentrerad (ansvarstagande) innovation och design
• Informationssäkerhet
• Cybersäkerhet
• Beslutsvetenskap
• Datavetenskap
• Dataarkitektur för AI

Vårt forskningsämne är ett forum för  multidisciplinär forskning inom områdena digital transformation, informationssäkerhet och dataanalys. Vårt IS-ämne uppmuntrar till forskningssamverkan där forskare från olika ämnen samarbetar med varandra för att lösa samtida forskningsproblem.

Ämnesföreträdare

Anna Ståhlbröst

Anna Ståhlbröst, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492091
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Ali Ismail Awad, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Ali Ismail Awad i topprankning

I en ranking av världens 2 % främsta forskare, utförd av Stanford University, ingår Ali Ismail Awad, biträdande professor vid Luleå teknika universitet.

Ahmed Elragal
Forskning hjälper Polarbröd med digitalisering

Forskare vid Luleå tekniska universitet har inlett ett samarbete med Polarbröd för att studera företagets beslutsprocess. Syftet med samarbetet är att stödja Polarbröds digitaliseringsresa, med särskilt fokus på datadrivet beslutsfattande.

Vad är darknet?

Olagliga affärer och hemliga forum – darknet förknippas inte sällan med försäljning av droger och vapen samt med ljusskygga individer. Men vad är sant och vad är falskt? Häng med när vi reder ut myter och missförstånd!

Foto: Karl-William
Smart teknik ska göra isbanan bättre

CNN har kallat den en av de 50 häftigaste naturupplevelserna i världen – men hur digitaliserar man Luleås isbana? Jo, genom att tillgängliggöra data från smarta sensorer i ett samverkansprojekt som forskare från Luleå tekniska universitet är en del av.

Säkerhet, lås, jordglob, data Foto: Pixabay
CyberSecurity Awareness - Insights from ENISA

During this event we will stress that cybersecurity and awareness, doesn’t necessarily have to be costly for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) to implement and maintain. The event is open and free for everyone who registers. The focus will be on SMEs.